РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ

Урок 30. РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ

Мета: закріпити знання учнів про відмінювання іменників; ознайомити із способами розрізнення давального і місцевого відмінків; розвивати мовленнєві вміння; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до Батьківщини.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Знов день почався, діти.

Всі зібрались на урок.

Тож пора нам поспішати –

Кличе в подорож дзвінок.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 106, с. 54)

Які прислів’я та приказки ви дібрали про рідний край?

– Прочитайте складені речення.

– У якому відмінку вживається сполучення слів рідний край у вашому реченні?

2. Каліграфічна хвилинка

Д дДд ер жав дер держава

– Як ви розумієте значення цього слова?

Держава – це політична організація суспільства на чолі з урядом та його органами.

– Запишіть каліграфічно.

Живи і міцній, українська державо!

– Назвіть спільнокореневі слова до слова держава.

(Державна, державність)

– Складіть речення з однорідними членами речення.

…, …, … – державні символи України.

3. Підготовча робота

– Що називають відмінюванням іменників?

– Провідміняйте іменник земля.

– Назвіть закінчення іменника, який ви провідміняли, у різних відмінках.

– Чому в різних відмінках іменник має однакове закінчення?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні ви дізнаєтеся про це на уроці, спробуєте з’ясувати, з чим це пов’язано.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективне виконання вправи 108 (с. 55)

Самостійне читання тексту учнями

– Назвіть виділені у тексті іменники. (Боротьбі – у боротьбі)

– Визначте їх відмінок.

– Як розрізнити відмінкові форми, що мають однакові закінчення?

2. Ознайомлення з правилом (с. 55)

3. Самостійна робота

Учні складають і записують кілька речень із виділеним у вправі 108 іменником у формі давального і місцевого відмінків однини.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Розвиток зв’язного мовлення. Вправа 107 (с. 54-55)

– Хто із вас уміє підписувати конверти?

– У якому відмінку вживають іменники, що називають прізвище, ім’я та по батькові людини, якій адресують листа?

Словникова скарбничка

– Кого називають адресатом?

– А кого – адресантом?

Практична робота Учні заповнюють поштові конверти.

2. Робота в парах. Вправа 109 (с. 56)

Мовчазне читання тексту учнями

– Обміняйтеся думками, що цікавого ви дізналися про українських козаків.

– Поясніть значення слова резиденція.

– Який іменник повторюється в тексті?

– Визначте його відмінок.

3. Вибіркове списування

– Випишіть із тексту вправи 109 речення, у яких іменник Січ уживається в давальному і місцевому відмінках.

– Випишіть останнє речення тексту. Поясніть уживання розділових знаків.

4. Редагування тексту вправи 109

– Як можна вдосконалити цей текст?

5. Творче завдання

– Спишіть вірш, замінивши закінчення іменників, поданих у дужках.

– Визначте відмінок цих іменників.

У нашій (хата) на (стіна) висить портрет у (рама) – він дуже рідний і мені, і (тато), і (мама).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вчилися робити на уроці?

– Як відрізнити відмінки іменників, закінчення яких збігаються?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 110, с. 56.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ - Плани-конспекти уроків по українській мові


РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ