Розробка товару-новинки

Розробка товару-новинки – створення принципово нових виробів або істотно поліпшених варіантів чи модифікацій існуючих товарів, які споживачі сприймають як нові.
Розробка товару-новинки