Розряди числівників

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.3. Числівник

Числівник – це самостійна частина мови, що означає кількість і порядок предметів при лічбі.

Інше визначення числівника:

Числівник – це частина мови, що означає абстрактно-математичне число або певну кількість однорідних предметів чи порядок предметів при лічбі.

Розряди числівників

Кількісні виражають кількісну характеристику предметів (відповідають

на запитання скільки?)

Порядкові означають порядок предметів при лічбі (відповідають на запитання котрий?)

До кількісних числівників належать:

* власне кількісні (один, двадцять три, сто сорок сім)

* неозначено-кількісні (декілька, кільканадцять, кількадесят)

* збірні (двоє, десятеро, тридцятеро)

* дробові (дві шостих, сім десятих)

Третій, п’ятий, шістдесят сьомий, тисяча двісті дев’яносто восьмий

Неозначено-кількісні і збірні числівники офіційно-діловому стилю не властиві.

У ділових паперах цифрова інформація записується у вигляді

цифр:

Традиційна система запису цифрової інформації

Нова система запису цифрової інформації

З використанням римських, арабських цифр

З використанням лише арабських цифр

Якщо перша частина відчислівникового слова записується цифрами, то кінцева частина приєднується через дефіс:

52-мільйонний – п’ятдесятидвохмільйонний;

13-поверховий – тринадцяти поверховий;

76-процентний – сімдесятишестипроцентний;

350-квартирний – трьохсотп’ятдесятиквартирний;

150-річчя – стоп’ятдесятиріччя.

Літери дописуються до цифр тільки на позначення порядкових числівників: 8-й, 9-ї, 14-у, 19-го, 10-му, 90-х (наприклад: 8-й поверх, з 10-ї ранку, 26-го березня, на 110-му кілометрі, на початку 90-хроків).

Якщо закінчення числівника позначається однією літерою, то до цифри дописується лише закінчення (від основи літери не відриваються): перша – 1-а, друга -2-а, третю – 3-тю.

До римських цифр літери не дописуються: І квартал, у II кварталі, з XV сторіччя, але римська нумерація останнім часом не широко використовується.

В обліково-фінансових документах після цифри (або перед нею) у дужках пишеться числівник. Наприклад: 160 (сто шістдесят) гривень; сто шістдесят (160) гривень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Розряди числівників - Туризм


Розряди числівників