Розрядження акумулятора – Акумулятори – Електрохімія

ОКИСНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ

3. Електрохімія

3.4 . Акумулятори

Акумулятор – це електрохімічний елемент, який після використання можна знову зарядити і, відповідно, використовувати багато разів.

Щоб електрохімічний елемент можна було заряджати, продукти, що утворюються при розрядженні, не повинні розчинятися в електроліті, а залишатися на електродах.

Приклад. Найпоширеніший акумулятор – свинцевий акумулятор, що використовують в автомобілях. Напруга одного акумуляторного елемента складає 2 В.

 Розрядження акумулятора   Акумулятори   Електрохімія

Негативний

полюс зарядженого свинцевого акумулятора складається зі свинцю, позитивний полюс – з плюмбум(ІV) оксиду, електроліт – сульфатна кислота.

Розрядження акумулятора

Негативний полюс: Рb → Рb2+ + 2е-.

Позитивний полюс: РbO2 + 2е – + 4 Н+ → Рb2+ + 2Н2O. Іони Плюмбуму, що утворюються на двох електродах, вже при утворенні реагують з іонами сульфату, присутніми в сульфатній кислоті, перетворюючись на важкорозчинний плюмбум сульфат, який осідає на обох електродах.

Тому обидві напівреакції

можна відобразити таким чином:

Негативний електрод: Pb + SО42- → PbSО4 + 2е-;

Позитивний електрод: РbO2 + 2е – + 4 Н+ + SO42- → PbSO4 + 2 Н2O.

Під час розряджання з електроліту постійно виводяться іони гідроксонію і іони сульфату. Одночасно утворюється вода. Відповідно знижується концентрація сульфатної кислоти і її густина.
Розрядження акумулятора – Акумулятори – Електрохімія