РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ

342. Випиши рівності. Серед них підкресли рівняння. Що називають рівнянням? Наведи власні приклади рівнянь.

24 ∙ 39 = 936 74 ∙ 11 х : 15 = 41

24 ∙ х = 936 206 : 2 615 : 41 = 15

343. Що таке корінь рівняння? Чи буде число 39 коренем якогось із рівнянь:

24 ∙ х = 936; 900 : х = 20?

344. 1) Назви ділене і дільник у рівнянні: (12 ∙ 27) : х = 54.

2) Яку дію можна виконати в записі рівняння? Виконай її.

3) Як можна знайти невідомий дільник? Знайди його.

4) Виконай перевірку.

345. Розв’яжи рівняння.

Порівняй розв’язання пар рівнянь.

120 + х = 750 х – 28 = 115 288 – х = 188

120 + х = 500 + 250 х – 140 : 5 = 115 24 ∙ 12 – х = 340 – 152

346. Розв’яжи задачі складанням рівняння.

1) Яке число треба помножити на суму чисел 23 і 27, щоб одержати 150?

2) Добуток чисел 20 і 10 більший від невідомого числа у 5 разів. Чому дорівнює невідоме число?

347. Розглянь пари добутків.

1) Скільки цифр може мати добуток двох одноцифрових чисел?

 РОЗВЯЗАННЯ РІВНЯНЬ

2) Скільки цифр може мати добуток одноцифрового числа і двоцифрового?

 РОЗВЯЗАННЯ РІВНЯНЬ

3) Скільки цифр може мати добуток одноцифрового

числа і трицифрового?

 РОЗВЯЗАННЯ РІВНЯНЬ

348. Відстань між двома містами легкова машина проїхала за 5 год, проїжджаючи щогодини по 70 км. А вантажна машина проїхала цю відстань за 7 год, теж проїжджаючи щогодини однакову відстань. Скільки кілометрів за одну годину проїжджала вантажна машина?

Запиши розв’язання задачі діями, виразом і рівнянням.

349. У продовольчому магазині розфасували 200 кг гречаної крупи, по 4 кг в пакеті, і 300 кг рису, по 3 кг в пакеті. Яких пакетів було більше і в скільки разів?

350.

195 + х = 230 х ∙ 28 = 420 х : 15 = 420

195 + х = 450 х ∙ (30 – 2) = 420 х : (13 + 2) = 420

351. Відомо, що людина в середньому протягом доби спить 8 год. Скільки часу проспить людина за одне літо?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ - Математика


РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ