Розв’язування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини

Хімія
Органічна хімія

Вуглеводні

Розв’язування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини

Задача. Визначте істинну формулу вуглеводню, при спалюванні 4,4 г якого одержали 13,2 г карбон(IV) оксиду і 7,2 г води. Відносна густина парів вуглеводню за воднем дорівнює 22.
Розв’язання
I спосіб
1) Напишемо рівняння реакції:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
2) Із рівняння реакції видно, що всі атоми Карбону з даної речовини переходять у Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини, а Гідрогену – в Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.

Знаючи маси Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини і Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини, обчислимо кількості цих речовин:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини;
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
3) Із рівняння реакції виходить:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини;
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
4) Найпростіше цілочисельне співвідношення Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини і Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини у цьому вуглеводні дорівнює: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини, отже, найпростіша формула вуглеводню: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
5) Обчислимо його молярну масу:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини (г/моль).
6) Порівняємо з молярною масою, обчисленою за густиною
за воднем:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини
Отже, у цьому випадку найпростіша формула є істинною.
ІІ спосіб
1) Обчислимо молярну масу речовини:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини
2) Запишемо рівняння реакції.
Підпишемо дані задачі над рівнянням, молярні маси речовин – під рівнянням:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини
3) Складемо відповідні пропорції і знайдемо х та у, що відповідають індексам у формулі речовини:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини;
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини;
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини;
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
Відповідь. Формула вуглеводню: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
Задача на застосування закону Гей-Люссака. При згорянні 2 об’ємів газоподібного вуглеводню одержали 4 об’єми вуглекислого газу і 6 об’ємів парів води. Об’єми всіх газів виміряні за однакових умов. Знайдіть формулу речовини.
Розв’язання
1) Закон Гей-Люссака: об’єми газів, що беруть участь у реакції, вимірювані за однакових умов, відносяться як взаємно прості цілі числа (вони дорівнюють стехіометричним коефіцієнтам у рівнянні):
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини
2) На підставі даних задачі можна записати рівняння:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини,
або Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
3) Звідси легко визначити формулу вуглеводню (за законом збереження речовини, кількість атомів Карбону і Гідрогену в обох частинах рівняння однакова). Формула речовини: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини – етан.
Відповідь. Формула речовини: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
Задача. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, масова частка Карбону в якому дорівнює 85,7 %. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 21.
Розв’язання
I спосіб
1) Знаходимо масу вуглеводню Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини за густиною за воднем:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини; Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини;
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини; Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
2) Масова частка елемента в сполуці дорівнює:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини,
де n – індекс, що стоїть при даному елементі.
Звідси: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
3) Підставимо дані задачі:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини,
тобто у формулі сполуки 3 атоми Карбону.
4) Знайдемо масову частку Гідрогену й обчислимо індекс при атомі Карбону:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
Формула: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини – пропен.
II спосіб
1) Маса вуглеводню дорівнює 100 г.
2) Знайдемо масову частку Гідрогену в сполуці: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
3) Обчислимо маси Карбону й Гідрогену в 100 г вуглеводню:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини; Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини;
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини (г);
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини (г).
4) У формулі Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовиниX і y – кількості речовини Карбону і Гідрогену відповідно, які знаходяться за формулою:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини;
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
Ділимо отриманий результат на найменше значення, тобто на 7,14:
 Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
Найпростіша формула вуглеводню: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини, молярна маса: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.
5) Порівняємо з істинною масою, знайденою за густиною,- 42 г/моль: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини. Отже, індекси треба збільшити в 3 рази. Істинна формула речовини: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини – пропен.
Відповідь. Формула речовини: Розвязування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Розв’язування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини - Довідник з хімії


Розв’язування розрахункових задач на виведення формули органічної речовини