Розв’язування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу

РОЗДІЛ IV

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 11/56 (із резерву)

Тема уроку. Розв’язування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу

Тип уроку: систематизація і закріплення знань.

Мета уроку: систематизувати знання про протікання теплових процесів; закріпити вміння розв’язувати типові задачі.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Перевірка домашнього завдання

5-10 хв.

Усне опитування; записи на дошці

II.

Закріплення вмінь і навичок

20-30 хв.

Розв’язування задач; записи на дошці й у зошитах

III. Підведення підсумків уроку

5-10 хв.

Повторення

IV. Домашнє завдання

1 хв.

Коментар учителя; записи на дошці й у щоденниках

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

На початку уроку перевіряється (фронтально) теорія, у цей час кілька учнів записують розв’язання домашніх задач на дошці та дають

короткі пояснення.

II. Закріплення вмінь і навичок

Розв’язування задач

Задача 1. Чавун масою 20 т нагріли в печі від 20 до 1200 °С. Обчисліть масу кам’яного вугілля, яке для цього треба було спалити. Тепловими втратами знехтувати.

 Розвязування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу

Розв’язання

За законом збереження енергії:

Q1 = Q2,

Де Q1 – кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання чавуну; Q2 – кількість теплоти, що виділяється при згорянні кам’яного вугілля.

 Розвязування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу

 Розвязування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу

Відповідь: m2 = 424,8 кг.

Задача 2. На скільки зміниться температура алюмінієвої заготівки масою 3 кг, якщо їй передати таку ж кількість теплоти, яка йде на нагрівання води масою 800 г від 0 до 100 °С?

 Розвязування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу

Розв’язання

Q1 – кількість теплоти, необхідна для нагрівання заготівки:

Q1 = c1m1?t.

Q2 – кількість теплоти, необхідна для нагрівання води:

Q2 = с2m2(t2 – t1).

За умовою Q1 = Q2.

C1m1?t = c2m2(t2 – t1);

 Розвязування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу

Відповідь: ?t = 121,7 °C.

Задача 3. Двигун потужністю 100 Вт протягом 5 хв. обертає лопаті гвинта усередині калориметра, у якому міститься 3 л води. Вода внаслідок цього нагрівається. Нехтуючи тепловими втратами, визначте, на скільки зміниться температура води.

 Розвязування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу

III. Підведення підсумків уроку

Питання класу

– Назвіть кожну величину, що входить у формулу Q = cm(t2 – t1), а також одиниці цих величин.

– Наведіть приклади, що підтверджують закон збереження і перетворення енергії в теплових процесах.

– Назвіть кожну величину, що входить у формулу Q = qm, а також одиниці цих величин.

– Що означає твердження: “Питома теплоємність тіла дорівнює 540 Дж/(кг-°C)?

– Що означає твердження: “Питома теплота згоряння палива дорівнює 1,4-107 Дж/кг”?

IV. Домашнє завдання

[1]: § 33-41; впр. № 40 (задачі 2, 3); впр. № 41 (задачі 3, 4).

[2]: § 21-25 (п. 1).

Творче завдання. Дослідіть, чи залежить швидкість поширення теплоти уздовж дроту від його товщини.

Підготуватися до лабораторної роботи № 14 за посібником [4]: домашня робота № 10.
Розв’язування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу