РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВІДСОТКИ

Цілі:

– навчальна: удосконалити вміння застосовувати поняття відсотка, правила знаходження відсотків від числа та числа за його відсотками до розв’язування задач; перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми “Відсотки” шляхом проведення самостійної роботи;

– розвивальна: розвивати творчі здібності, кмітливість учнів;

– виховна: виховувати інтерес до вивчення математики, відповідальність за результати роботи;

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Яке з наведених тверджень неправильне?

1. Яке з наведених тверджень неправильне?

А

Якщо число

збільшити на 100 % , то воно збільшиться вдвічі

А

Щоб знайти 20 % від числа 50, можна 50 поділити на 5

Б

Щоб знайти 1 % від числа, потрібно число поділити на 100

Б

Якщо число зменшити на 50 %, то воно зменшиться вдвічі

В

Щоб знайти 66 % від числа, потрібно це число помножити на 6,6

В

Якщо 1 % від числа дорівнює 100, то все число дорівнює 10 000

Г

Щоб знайти число, 25 % від якого дорівнює 10, можна 10 помножити на 4

Г

Щоб знайти число, 77 % від якого дорівнюють 693, потрібно 693 поділити на 7,7

2. 20 % числа x становлять 50 % числа 180. Знайдіть х.

2. 40 % числа у становлять 60 % числа 150. Знайдіть у.

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

450

360

75

50

350

225

90

10

Відповіді

Варіант 1

1-В, 2-А

Варіант 2

1-Г, 2-Б

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Що таке відсоток?

2. Як записати відсотки у вигляді числа? Запишіть у вигляді числа: 2 %, 20%, 1,2%, 200%.

3. Як записати число у вигляді відсотка? Наведіть приклади.

4. Скільки відсотків становить уся величина? половина величини? чверть величини?

5. Як знайти 1 % від числа?

6. Як знайти р % від числа а? Наведіть приклади.

7. Як знайти число, 10 % якого дорівнюють 9?

8. Як знайти число, 50 % якого дорівнюють 90?

9. Як знайти число, р % якого дорівнюють числу а? Наведіть приклади.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником (§ 34-35)

Письмово: № 1534, 1536, 1538, 1540, 1541.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

1) Сплав містить мідь і цинк. Цинк становить 9 % сплаву. Скільки відсотків сплаву становить мідь?

2) Знайдіть 3 % від числа 150.

3) Знайдіть число, якщо відомо, що 16 % його дорівнюють 80.

4) Сума трьох чисел дорівнює 630. Перше число становить 32 % суми, друге – 41 % суми. Знайдіть третє число.

Варіант 2

1) Розчин містить цукор і воду. Цукор становить 36 % розчину. Скільки відсотків розчину становить вода?

2) Знайдіть 7 % від числа 210.

3) Знайдіть число, якщо відомо, що 18 % його дорівнюють 45.

4) Сума трьох чисел дорівнює 340. Перше число становить 15 % суми, друге – 45 % суми. Знайдіть третє число.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 34-35, № 1535, 1537, 1539.

На повторення: № 1551.

2. Додаткове завдання. У двох кошиках було по 24 кг слив. Спочатку з першого кошика взяли 50 % слив і поклали їх у другий кошик, потім з другого кошика взяли 50 % слив і поклали їх у перший кошик. У якому кошику стало більше слив і на скільки?

Відповідь. У першому кошику на 12 кг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВІДСОТКИ - Плани-конспекти уроків по математиці


РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВІДСОТКИ