Розвиток еколого-економічний

Розвиток еколого-економічний – не зворотні, спрямовані, закономірні якісно-сутнісні зміни у межах соціально-економічної системи на основі розширеного еколого-економічного відтворення та раціонального використання природних ресурсів. Такий розвиток забезпечується адекватною еколого-економічною політикою, на основі якої комплексно здійснюються еколого-економічні реформи, передусім широкомасштабна екологізація виробництва – шляхом упровадження маловідходних і безвідходних ресурсоощадних технологій з урахуванням критеріїв еколого-економічної ефективності. Окрім цього, слід широко використовувати соціальні критерії розвитку, зорієнтовані на гуманізацію техніки та технології, поліпшення якості життя, оптимальне поєднання індивідуальних, колективних і суспільних інтересів. Необхідність такого розвитку в Україні здебільшого декларується.
Розвиток еколого-економічний