РОЗВИТОК ТВАРИН. ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН

Цілі уроку:

– освітня: розглянути особливості розвитку тварин, ознайомити учнів із періодами та тривалістю життя тварин;

– розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв’язки між особливостями будови і функції біологічних структур;

– виховна: виховувати розуміння єдності всього живого і бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці, схеми або слайди презентації із зображенням особливостей розвитку представників різних груп тварин.

Базові поняття і терміни уроку: розвиток, ембріональний

розвиток, постембріональний розвиток, метаморфоз, прямий розвиток.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Які функції в організмі тварин виконує репродуктивна система?

– Які органи входять до складу репродуктивної системи у тварин?

– Які у тварин існують статеві клітини і чим вони між собою відрізняються?

– Як будова репродуктивної системи тварини пов’язана із її способом життя?

Поясніть на конкретному прикладі.

III. ВИВЧЕННЯ

НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Форми розвитку тварин

Розвиток тварин поділяють не ембріональний (до народження або вилуплення з яйця) і постембріональний (після народження або вилуплення з яйця).

Ембріональний розвиток тварин

Після проникнення сперматозоїда в яйцеклітину і злиття їхніх ядер утворюється одноклітинний зародок – зигота, яка починає ділитися. Ряд послідовних мітотичних поділів зиготи називають дробленням. Потім відбувається процес формування тканин і органів майбутнього організму.

Постембріональний розвиток організмів

Постембріональний розвиток – період онтогенезу після народження або виходу із зародкових оболонок до настання статевої зрілості. У цей період відбувається ріст і розвиток організму, диференціювання тканин і органів (наприклад, статевих залоз у ссавців). У комах і амфібій постембріональний розвиток пов’язаний з метаморфозом. Безпосередньо після народження в більшості багатоклітинних організмів триває період росту. Постембріональний розвиток тварин може бути прямим або супроводжуватися перетворенням – метаморфозом. За прямого розвитку новонароджені тварини мають усі основні ознаки організації дорослої особини й відрізняються меншими розмірами й недостатньо розвиненими статевими залозами. У цьому випадку постембріональний розвиток зводиться до росту й досягнення статевої зрілості.

Глибоке перетворення будови організму, у процесі якого личинка перетворюється на дорослу особину, називають метаморфозом.

Тривалість життя та життєві цикли тварин

– Життєвий цикл – це період між однаковими фазами розвитку двох або більшої кількості послідовних поколінь.

У багатоклітинних організмів індивідуальний розвиток завершується природною смертю. Безперервність життєвого циклу організмів забезпечують гамети (статеві клітини), які передають спадкову інформацію організмам дочірнього покоління.

 РОЗВИТОК ТВАРИН. ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН

Рис. 47. Схема розвитку жаби

Тривалість життєвого циклу в різних організмів може бути різною. Наприклад, личинки одного з видів південноамериканських цикад розвиваються протягом 17 років.

Розрізняють прості та складні життєві цикли. За простого життєвого циклу всі покоління не відрізняються одне від одного. Прості життєві цикли характерні для гідри, молочно-білої планарії, річкового рака, павука-хрестовика, плазунів, птахів, ссавців.

Складні життєві цикли супроводжуються закономірним чергуванням різних поколінь або складними перетвореннями організму під час розвитку. У тварин складні життєві цикли не є рідкісними (кишковопорожнинні, черви).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

– Які форми розвитку тварин вам відомі?

– Які періоди життя виділяють у тварин?

– Які існують варіанти постембріонального розвитку тварин?

– Якою може бути тривалість життя у тварин?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


РОЗВИТОК ТВАРИН. ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН - Плани-конспекти уроків по біології


РОЗВИТОК ТВАРИН. ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН