Рудич Фелікс Михайлович

Політологічний словник

Рудич Фелікс Михайлович – український філософ, політолог. Народився в 1930 р. Закінчив філософський факультет Київського державного університету, в 1965 р.- Академію суспільних наук при ЦК КПРС. Доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук. Тривалий час очолює відділ теоретичних і прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Підготував понад 20 докторів і кандидатів наук з політології, філософії, активно займається викладацькою

діяльністю. Наукова діяльність Р. сконцентрована на дослідженні проблем формування політичних систем, становлення громадянського суспільства, взаємин гілок влади, питань геополітики і зовнішньої політики України тощо. Р. – автор багатьох індивідуальних і колективних монографій, що займають гідне місце з-поміж філософської, політологічної, соціальної теоретичної і навчальної літератури, зокрема таких видань: “Много ли власти нужно власти?” (Украйна в контексте трансформации политсистем в странах СНГ и Балтий, Центральной и Восточной Европы); “Политология. Курс лекций”; “Політична
система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку” (керівник авторського колективу); “Україна у сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспект”; “Геополітика: Підручник (у співавторстві з А. І. Кудряченком, В. О. Храмовим) та ін.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Рудич Фелікс Михайлович - Довідник з політології


Рудич Фелікс Михайлович