Сальдо дебетове

Сальдо дебетове – перевищення підсумкових сум за дебетом рахунка порівняно з кредитом, що відображається в активі балансу.
Сальдо дебетове