САМООЦІНКА І ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ

Мета: ознайомити учнів з поняттям “самооцінка”; показати, як формується самооцінка і як вона впливає на поведінку людини; навчати розпізнавати ознаки впевненої поведінки людини; показати негативний вплив самовпевненості на здоров’я; виховувати позитивні якості характеру.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

– Характер – це сукупність особистих рис людини, що виявляються в її поведінці та діяльності. Слово “характер” запозичене з давньогрецької мови. Його

первісне значення – ознака, риса, особливість.

– Доберіть прикметники до слова “характер”. (Добрий, залізний, поганий, лагідний, важкий тощо)

– Назвіть риси гарного (поганого) характеру.

– Доберіть протилежні риси характеру.

Добрий –

Чуйний –

Сміливий –

Роботящий –

– Прочитайте в лівому стовпчику слова та доберіть до них тлумачення з правого.

А Відповідальність –

Б Щедрість –

В Байдужість –

Г Повага –

1 уміння ділитися з іншими.

2 нечуйне ставлення до людей.

3 ставлення

до людей з пошаною.

4 дотримання обіцянок.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про риси характеру людини.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Повідомлення вчителя

– Подивіться одне на одного. Чи однакові ми зовнішньо? Чи однакові у нас думки, почуття, здібності, уподобання? Людина живе у світі. Спілкується з іншими людьми, навчається, розвиває свої здібності, досягає успіху. Кожній людині необхідно зрозуміти, якою вона є. Коли людина намагається осягнути розумом явища, одержати істинне уявлення про кого – або що-небудь, це називають пізнанням.

Для того щоб стати моральною і вихованою людиною, необхідно добре знати самих себе: і те добре, що є в нас, і наші недоліки. Порівнювати себе з уявним або конкретним ідеалом.

Намагання людини пізнати саму себе визначають як самопізнання. Людина оцінює, які риси позитивні, а які – негативні. Здійснювати самооцінку необхідно чесно і правдиво. Після цього можна замислитися над тим, як розвивати позитивні риси, а як позбутися негативних, тобто самовдосконалюватися.

Що таке самооцінка?

Самооцінка – це те, як людина ставиться до себе й оцінює себе у різних сферах життя (навчанні, спорті, стосунках).

Самооцінка є продуктом життєвого досвіду (наших успіхів і невдач), а також залежить від ставлення до нас інших людей.

В українській культурі традиційно схвалюють скромність і критичне ставлення до себе. Тому хтось може подумати, що краще недооцінити себе, ніж переоцінити. Однак ніщо так не завдає шкоди досягненню життєвого успіху, як занижена самооцінка. Вона породжує тривогу, сумніви і страхи, блокує інтерес до всього нового, посилює психологічне напруження і стрес. І навпаки, позитивна самооцінка, впевненість у власних силах надихають на нові досягнення і відіграють вирішальну роль у самореалізації.

Важливо, щоб позитивна самооцінка була адекватною (реальною), адже надмірно завищена самооцінка також може призвести до розчарувань, психологічних травм і погіршення стосунків.

Найкращою є адекватна позитивна самооцінка, коли людина реально зважує свої якості і при цьому вважає себе унікальною особистістю, вартою любові, поваги й усього найкращого в житті. Таку самооцінку ще називають здоровою.

Діти, які добре ставляться до себе, почуваються спокійнішими, ніж ті, хто зосереджений на своїх вадах і негараздах. Вони знають собі ціну і тому менше переймаються через критику і невдачі. Вони ставлять перед собою реалістичні цілі і зазвичай досягають мети. Такі діти поводяться доброзичливо, краще ладнають з дорослими та однолітками.

Діти, які мають занижену самооцінку, легко піддаються впливу однолітків; надто переймаються з приводу того, що про них подумають; поводяться зухвало, щоб замаскувати невпевненість; руйнують себе, набуваючи шкідливих звичок; заздрять і не вміють радіти успіхам друзів.

– Що таке впевненість?

– Якими є ознаки впевненої поведінки людини?

– Впевненість у власних силах – це готовність витрачати час та зусилля для досягнення позитивного результату. Впевнені люди майже ніколи не здаються, завжди продовжують боротьбу за результат і тому мають більше шансів досягти успіху. Впевненість у власних силах необов’язково залежить від характеру людини. Вона завжди базується на співробітництві та ініціативності.

Впевнена людина вміє правильно оцінювати власні здібності та відповідати за результат як перед собою, так і перед іншими. Впевненість у власних силах – це набір вмінь та навичок, необхідних для успішної активної діяльності.

– Що таке самовпевненість?

– Самовпевненість може негативно вплинути на здоров’я. Трапляється, що впевнена у власних силах людина видає бажане за дійсне, прагне успіху й не докладає для його досягнення жодних зусиль.

2. Робота за підручником (с. 118-121)

– Як ви розумієте слово самооцінка?

– З чого складається самооцінка?

Вправа “Мікрофон”

– Якою буває самооцінка?

Учитель пропонує учням за допомогою мал. 33 пригадати і розказати, що це означає.

– Прочитайте висновок у підручнику.

– Чи впливає самооцінка на поведінку? Наведіть приклади.

– Чому не слід робити висновків про відсутність певних здібностей після однієї або декількох невдалих спроб?

– Як учинити, якщо щось не виходить? Які поради ви запам’ятали?

Руханка

Гра “Ти – молодець!”

Учні працюють за завданнями підручника.

– Про які види поведінки ви прочитали?

– Яку поведінку вважають пасивною?

– Яку поведінку вважають агресивною?

– Яку поведінку вважають впевненою (гідною)?

– Яким людям притаманні агресивна і пасивна поведінка?

– Яку самооцінку мають люди, які поводяться гідно у будь-якій ситуації?

– Прочитайте висновок у підручнику.

– Які риси характеру пов’язані із самооцінкою?

– Чи погоджуєтесь ви з думкою, що упевненість і самовпевненість – це однакові поняття? Поясніть чому.

Робота в групах

Учні працюють за завданнями підручника.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота в парах

Сполучіть початок і кінцівку висловлювання.

А Зі злими –

1 не чекай винагороди.

Б Зробив добро –

2 назад не повернешся

В Чемна дитина –

3 не хочуть дружити.

Г Брехнею світ пройдеш –

4 гордість батьків.

2. Читання й обговорення вірша

НАЙКРАЩА РИСА

Промовив гордий Кипарис:

– Із людських рис для мене прямота – найкраща!

А Липа: – Лишенько! Це глупота.

Людина – хай велика чи мала – пропаща

Без щедрості й сердечного тепла.

Озвався Дуб: – Послухайте мене:

Твердий характер – ось що головне.

– А гнучкість розуму – то риса неможлива? –

Докинула Ліщина пустотлива.

Троянда мовила: – Забули про красу,

А я в собі віки її несу!

Людина мудрі речі наслухала

І тужно так замріяно зітхала:

– Мені б тих рис найбільше осягти –

Змогла б я гідно шлях увесь пройти!

І. Сварник

– Які найкращі риси обрало кожне із дерев?

– Чому для кипариса найкраща риса – прямота; для липи – щедрість й сердечне тепло; для дуба – твердість; для ліщини – гнучкість розуму; для троянди – краса?

– Яку думку висловила людина? Чи погоджуєтеся ви із нею? Яких рис характеру слід прагнути набувати людині?

3. Гра “П’ять речень”

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Чому потрібно постійно поліпшувати характер, намагатися контролювати вияв негативних рис та прагнути позбутися їх?

– Поміркуйте і назвіть однакові риси характеру, які можуть бути і в дівчаток, і в хлопчиків.

– Які риси маминого характеру вам подобаються? А татового?

– Які позитивні риси характеру сприяють успіхам у навчанні?

– Які риси характеру стають на заваді вашого авторитету серед товаришів?

– Що саме – впевненість чи самовпевненість – сприяє успіхам у навчанні? стає на заваді авторитету серед товаришів?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 118-121).

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 30

Таблиця “Риси характеру”

Позитивні

Негативні

Акуратний

Байдужий

Вдумливий

Безтурботливий

Ввічливий

Боягузливий

Відвертий

Брехливий

Відповідальний

Вередливий

Дисциплінований

Грубий

Добрий

Егоїстичний

Доброзичливий

Жадібний

Довірливий

Заздрісний

Дотримує слова

Замкнутий

Життєрадісний

Злий

Ініціативний, завзятий

Зневажливий до інших

Лагідний

Легковірний

Має почуття власної гідності

Лінивий

Мужній

Невитриманий

Надійний

Недоброзичливий

Наполегливий

Недовірливий

Поступливий

Нескромний

Прагне подолати труднощі

Нечуйний

Працелюбний

Нещирий

Приємний

Образливий (постійно

Принциповий

Зосереджується на собі та

Розумний

Своїх переживаннях)

Скромний

Причіпливий

Сміливий

Потайний

Сором’язливий

Розв’язний

Стриманий

Самовпевнений

Сумлінний

Скупий

Терплячий

Страх перед труднощами

Товариський

Схильний до кепкування та

Турботливий

Глузування

Цілеспрямований

Схильний до суперечок

Чесний

Хвалькуватий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


САМООЦІНКА І ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ - Плани-конспекти уроків по валеології


САМООЦІНКА І ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ