САМООЦІНКА І ЗДОРОВ’Я

Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

ЗВИЧКИ І ЗДОРОВ’Я

§12. САМООЦІНКА І ЗДОРОВ’Я

Дізнаєшся про види самооцінки; вплив самооцінки на поведінку і здоров’я

Пригадай

Як оцінюють твою поведінку? Чи пропонували тобі коли-небудь самостійно оцінити власну поведінку?

Ти навчаєшся і відпочиваєш, допомагаєш старшим і займаєшся улюбленою справою. Дії та вчинки свідчать про риси характеру, твій розвиток як особистості. Ти аналізуєш власну поведінку, твої дії оцінюють оточуючі. Так формується твоя самооцінка.

Самооцінка

– це уявлення людини про себе, оцінювання себе, своїх якостей і почуттів, можливостей і здібностей, вчинків і дій, переваг і недоліків.

Самооцінка буває завищеною, заниженою або адекватною, тобто такою, що відповідає нормі.

Види самооцінки

 САМООЦІНКА І ЗДОРОВЯ

 САМООЦІНКА І ЗДОРОВЯ

Самооцінка впливає на поведінку і здоров’я. Люди із заниженою самооцінкою не готові долати труднощі. Через страх зробити помилку й наразитися на критику бояться висловлювати свої думки, відстоювати власну точку зору. А відтак намагаються уникнути ситуацій, у яких можуть почуватися

невпевнено, отримати зауваження чи погану оцінку. У складних ситуаціях у них може підвищитися температура, тиск, виникнути головний біль, біль у серці. Хвороба сприймається як можливість сховатися від проблеми, відкласти розв’язання життєвої ситуації. Так, іноді учні хочуть захворіти, щоб пропустити контрольну роботу. Через хвилювання, невпевненість у власних силах на спортивних змаганнях досягають гіршого результату, ніж на тренуванні.

Люди із завищеною самооцінкою беруться за завдання, які не можуть розв’язати. Вони не вміють передбачати невдачі, які переживають дуже болісно. Такі люди схильні до невиправданих ризиків. Іноді це може призвести до хвороби, травмування, перевтоми. При завищеній самооцінці існує ризик захворіти на “зіркову хворобу”, що значно ускладнить стосунки з друзями та близькими.

Важливо формувати адекватну самооцінку. Якщо поводитимешся впевнено і поважатимеш себе, то і до інших людей ставитимешся з повагою. Розумітимеш, що всі люди рівні, хоча й мають різні точки зору. Вмітимеш відстоювати власну точку зору. Не піддаватимешся тиску, прийматимеш правильні рішення. Підлітки, які мають адекватну самооцінку, менше схильні до невиправданих ризиків. Адекватна самооцінка сприяє позитивному мисленню, збереженню і зміцненню здоров’я.

Формування адекватної самооцінки

Щоб сформувати адекватну самооцінку, необхідно вміти ставити перед собою мету та завдання в навчанні, житті. Наприклад, відомий дослідник Африки Девід Лівінгстон (1813-1873) у 15 років склав список із 127 цілей. Серед них були й такі: взяти участь у дослідженні річки Ніл, підкорити гірські вершини в різних частинах Землі, вивчити три іноземні мови, навчитися грати на різних музичних інструментах. Протягом життя 108 цілей було досягнуто.

Кроки до формування адекватної самооцінки

 САМООЦІНКА І ЗДОРОВЯ

Висновок

Самооцінка – це ставлення до себе, оцінювання своїх вчинків. Набувається завдяки власному досвіду, залежить також від ставлення до тебе інших людей. Важливо формувати адекватну самооцінку. Уміння адекватно оцінювати себе і свої здібності позитивно впливає на поведінку і здоров’я, сприяє успіху в житті.

Завдання

1. Що таке самооцінка?

2. Що впливає на формування твоєї самооцінки?

3. Назви види самооцінки. Чим вони різняться?

4. Наведи приклад впливу самооцінки на здоров’я. Прокоментуй його.

5. Який вид самооцінки мають формувати підлітки? Чому це важливо?

6. Як ти розумієш вислів “Якою міркою людей міряєш, такою й тебе мірятимуть”?

Моделюй – набувай життєвих навичок

1. Визнач свою самооцінку. Скористайся тестом (додаток 7).

2. Проаналізуй схему “Кроки до формування адекватної самооцінки”. Розроби власний проект самовдосконалення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


САМООЦІНКА І ЗДОРОВ’Я - Валеологія


САМООЦІНКА І ЗДОРОВ’Я