Самостійність фінансова

Самостійність фінансова – спроможність підприємства забезпечувати свій розвиток, орієнтуючись на використання власних джерел формування фінансових ресурсів.
Самостійність фінансова