Санкції договірні

Санкції договірні – засоби майнового примусу, які застосовуються у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання. Зміст С. д. полягає в тому, що сторона, яка порушила договір, повинна відшкодувати збитки, а також сплатити неустойку (штраф, пеню). Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли: допускається стягнення тільки неустойки (штрафу, пені), але не збитків; збитки можуть бути стягнені в повній сумі понад неустойку (штраф, пеню); за вибором кредитора можуть бути стягнуті або неустойка (штраф, пеня), або збитки.

Суд у виняткових випадках має право з урахуванням інтересів сторін, що заслуговують на увагу, зменшити належну до сплати кредиторові неустойку (штраф, пеню). Сплата неустойки (штрафу, пені), встановленої у разі прострочення або іншого неналежного виконання зобов’язання і відшкодування збитків, не звільняють боржника від виконання зобов’язання в натурі. Якщо боржник не виконав за зобов’язанням певну роботу, кредитор має право виконати цю роботу за рахунок боржника, якщо інше не випливає із закону чи договору, або вимагати відшкодування збитків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Санкції договірні - Довідник з правознавства


Санкції договірні