САНТИМЕТР. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВІДРІЗКІВ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ І НЕРІВНОСТЕЙ

ОЗНАКИ І ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДМЕТІВ. МНОЖИНИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА 1-10 І ЧИСЛО 0

Урок 38. САНТИМЕТР. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВІДРІЗКІВ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ І НЕРІВНОСТЕЙ

Мета: ознайомити учнів з одиницею вимірювання сантиметром та сантиметровою лінійкою; учити вимірювати довжину відрізка, доповнювати рівності і нерівності; закріплювати знання з нумерації чисел у межах 10; розвивати мислення; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

МАТЕРІАЛУ

1. Весела лічба

– Дві синиці, гарні птиці,

На вербі сиділи,

Три подружки-щебетушки

Раптом прилетіли.

Скільки на вербі синиць?

Полічи веселих птиць. (5)

– У садок до годівниці,

Прилетіли три синиці,

Потім ще три птиці –

Теж до годівниці.

Скільки птиць на годівниці? (6)

– Ось до класу на урок

Залетіло шість сорок,

Дві пізніше прибуло.

Скільки всіх птахів було? (8)

2. Математичний диктант

– Запишіть число, яке передує числу 6.

– Запишіть число, яке іде за числом 5.

– Запишіть цифрою, скільки сторін має шестикутник?

Запишіть “сусідів” числа 3, числа 7.

– До 9 додали 1. Запишіть відповідь.

– Запишіть цифрами кінець речення: 9 – це 5 і…; 9 – це 7 і…; 9 – це 2 і…;9 – це 4 і…

3. Гра “Оплески”

Учитель показує число і промовляє слово “більше” чи “менше”, а діти один за одним плещуть у долоні різну кількість разів.

4. Складання рівностей на додавання за предметними малюнками

III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Розповідь учителя

– Згадайте, як вимірювали довжину удава в казці Г. Остера. (У папугах. Удав був завдовжки – 38 папуг.)

– А чи можна вимірювати довжину класу кроками? (У всіх кроки різні.)

– Отже, щоб не помилитися, використовують загальні для всіх країн одиниці вимірювання.

– А як називається ця одиниця вимірювання, ви дізнаєтеся сьогодні на уроці.

2. Робота за підручником (с. 45)

Завдання 1

– Розгляньте малюнок. Це хлопчик Крок. Скільки кроків він зробив по зеленому відрізку? по червоному? по синьому?

– Чи можемо ми вимірювати кроками? Чому?

– Довжину відрізка вимірюють лінійкою. На лінійці є мірки – сантиметри. Мірка від 0 до 1 – це 1 см; від 0 до 2 – 2 см. Якої ж довжини крок у хлопчика Крока?

Завдання 2

– Розгляньте відрізки. Скільки їх? Виміряйте лінійкою їх довжину.

– На лінійці, за допомогою якої вимірюють довжину, кінець кожного сантиметра позначений рискою, біля якої стоїть цифра. Лінійка відразу дозволяє дізнатися, скільки сантиметрів укладається вздовж вимірюваного предмета.

– Прикладемо лінійку до відрізка, довжину якого ми прагнемо виміряти так, щоб риска із цифрою 0 перебувала в одному кінці відрізка. Подивимося, біля якої цифри знаходиться другий кінець вимірюваного відрізка. Ця цифра покаже, якої довжини відрізок, скільки в ньому сантиметрів.

– Яка довжина найкоротшого відрізка? найдовшого? Чи є відрізки однакової довжини?

Завдання 3

– Обчисліть значення виразів. Назвіть приклади з однаковими відповідями.

– Решту прикладів прочитайте так, щоб відповіді звучали у порядку зростання.

Завдання 4

– Доповніть рівності і нерівності знаками “+” чи “-“.

Завдання 5

– Яку відстань отримав Юрко?

– Яку відстань отримав Петрик?

– Чому вони отримали різні відповіді?

Фізкультхвилинка

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Гра “Яке число загубилося?”

 САНТИМЕТР. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВІДРІЗКІВ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ І НЕРІВНОСТЕЙ

2. Геометричний матеріал. Гра “Зайва фігура”

 САНТИМЕТР. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВІДРІЗКІВ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ І НЕРІВНОСТЕЙ

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Чого вчилися на уроці?

– Що нового дізналися?

– Що повторили?

– За допомогою якого інструмента ми вимірюємо довжину відрізків?

– Як треба прикладати лінійку до відрізка?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


САНТИМЕТР. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВІДРІЗКІВ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ І НЕРІВНОСТЕЙ - Плани-конспекти уроків по математиці


САНТИМЕТР. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВІДРІЗКІВ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ І НЕРІВНОСТЕЙ