САПРОФАГИ

Екологія – охорона природи

САПРОФАГИ – тварини, які живляться орг. речовинами, що розкладаються. До С. належать детритофаги, що живляться рослинними рештками (черви, молюски), трупоїди та копрофаги, що живляться екскрементами. В екосистемах С. перебувають на трофічному рівні консументів і частково редуцентів. Знищуючи різноманітні рештки, С. виконують роль санітарів.
САПРОФАГИ - Довідник з екології


САПРОФАГИ