СЕЙСМІЧНО АКТИВНІ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ

УРОК 52. СЕЙСМІЧНО АКТИВНІ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання про особливості рельєфу Євразії, формувати знання про корисні копалини материка та особливості їх походження; сприяти розумінню розміщення сейсмічно активних областей на материку; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати основні ознаки сучасного рельєфу Євразії та закономірності розміщення корисних копалин.

Обладнання: фізична карта Євразії, тектонічна карта світу, підручники, атласи, ілюстративні

(відео)матеріали вулканів, гейзерів.

Основні поняття: сейсмічно активні області, землетрус, вулкан, гейзер, давнє заледеніння, багаторічна мерзлота, вітрова та водна ерозія, вивітрювання.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Географічна розминка

Учень показує на карті географічні об’єкти, які називають інші учні.

2. Запитання

– Які платформи лежать в основі материка Євразія?

– У чому відмінність геологічної будови Євразії від інших материків?

– У яких районах материка проходять

сейсмічні пояси? Як саме виявляється їхня активність?

– Наведіть приклади взаємозв’язків між будовою земної кори і великими формами рельєфу Євразії.

– На підставі знань про будову земної кори і форми рельєфу висловіть припущення щодо наявності груп корисних копалин Євразії.

3. Завдання

За картами атласа визначити зони землетрусів і сучасного вулканізму на території Євразії та пояснити їх розміщення.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Дослідження попереднього уроку дають підстави стверджувати, що різноманіття рельєфу Євразії пояснюється насамперед винятковою складністю геологічної будови материка. Геологічна історія триває, отже, рельєф продовжує формуватися. Це підтверджується гороутворювальними процесами, які супроводжуються землетрусами та вулканізмом. Не слід забувати й про “другу руку скульптора природи” – зовнішні процеси. Разом із внутрішніми вони продовжують “різьбити” сучасний рельєф материка. Давайте з’ясуємо, як це відбувається.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Сейсмічно активні області Євразії

Пояси молодих гір Євразії є найбільш рухливими ділянками земної кори, де гороутворювальні рухи тривають і в наш час. Це підтверджують високий ступінь сейсмічної активності та наявність діючих вулканів.

Альпійсько-Гімалайському поясові складчастості відповідає Європейсько-Азіатський сейсмічний пояс. Рухи земної кори супроводжуються вулканічною діяльністю, яка не припинилася до наших днів. Найбільш відомі вулкани Європи: Етна (3323 м) – найвищий діючий вулкан Європи; Везувій (1281 м) – діючий вулкан материкової частини Європи (у 79 р. до н. е. внаслідок виверження під шаром вулканічного попелу завтовшки 10 м були повністю поховані міста Помпея та Санорин); Стромболі – острів-вулкан, “маяк” Середземного моря, що діє безупинно уже впродовж 3 тисяч років.

Ще більшою сейсмічною активністю відрізняється Тихоокеанський сейсмічний пояс, який є частиною так званого Тихоокеанського “вогняного кільця”. На Японських островах щорічно буває близько 1,5 тис. землетрусів. Там майже 200 вулканів, 30 з яких є діючими. Півострів Камчатка й Курильські острови – “гарячі” природні точки нашої планети (десятки діючих і погаслих вулканів, багато гарячих джерел, гейзерів). На Камчатці розташований найвищий з активно діючих вулканів Євразії – Ключевська Сопка (4750 м). Велика кількість вулканів, у тому числі й діючих, наявна на Великих і Малих Зондських островах. На одному з островів розташований знаменитий вулкан Кракатау.

2. Роль зовнішніх сил у формуванні рельєфу материка

Сучасний вигляд поверхні материка – це результат тривалої взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів, які відбуваються на Землі. Великі форми рельєфу, створені внутрішніми силами, піддаються впливу вод, льодовиків, вітру, коливань температури тощо.

Давнє заледеніння. Багаторічна мерзлота. Вітрова та водна ерозія. Вивітрювання.

3. Корисні копалини

Складна геологічна будова Євразії зумовила формування на її території найрізноманітніших корисних копалин.

Робота з картою

Визначення закономірностей розміщення корисних копалин на території Євразії.

За запасами нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізних руд Євразія посідає перше місце серед інших континентів. Виняткова різноманітність корисних копалин обумовлена складною геологічною будовою земної кори материка.

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Якими причинами обумовлене утворення сейсмічних поясів на території Євразії? У який спосіб виявляється їхня активність?

– Які зовнішні сили вплинули на формування рельєфу Євразії? Наведіть конкретні приклади результатів зовнішніх рельєфоутворювальних процесів.

– Чому рельєф Євразії змінюється й у наш час?

– Чим обумовлена розмаїтість корисних копалин Євразії? За запасами яких корисних копалин Євразія посідає провідні місця у світі? Чому в Українських Карпатах, складених переважно осадовими породами, зустрічаються корисні копалини магматичного походження? Розвиток яких галузей промисловості на території Євразії можливий на власних родовищах корисних копалин?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Позначити на контурній карті райони ймовірних землетрусів і вулканізму на території Євразії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СЕЙСМІЧНО АКТИВНІ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ - Плани-конспекти уроків по географії


СЕЙСМІЧНО АКТИВНІ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ