СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН, ТВАРИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН, ТВАРИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ

Завдання та методи селекції. Селекція – наука про створення нових сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів, що відповідають потребам людини.

Сорт, порода, штам – штучно створені людиною популяції організмів із визначеними спадковими ознаками: морфологічними, фізіологічними і високою продуктивністю. Прояв фенотипу залежить від умов середовища, тому в селекційній роботі важливий не лише генотип організму, але й умови його утримування (кліматичні чинники, догляд).

М. І. Вавилов довів, що для успішної селекційної роботи необхідно враховувати:

А) вихідну різноманітність ознак організмів – генетичну гетерогенність виду;

Б) закони спадковості і спадкової мінливості;

В) вплив середовища на розвиток ознаки;

Г) форми штучного добору для виявлення і закріплення ознак.

Основною селекційної роботи є штучний добір.

Штучний добір – вибір людиною особин із потрібними господарськими ознаками для наступного їх розведення. Враховуючи

індивідуальні ознаки організму, людина відбирає особин з корисними ознаками і відкидає інші.

Види добору. Першим етапом селекції було одомашнювання – процес перетворення диких тварин і рослин у культурні форми.

На початкових етапах одомашнювання людина здійснювала несвідомий добір – добір без чітко поставленої мети. Свідомий добір – це методичний добір, спрямований на зміну певних ознак з метою одержання особин із необхідними якостями.

Етани селекції.

1. Добір батьківських особин за господарсько-цінними ознаками, місцем їх походження.

2. Гібридизація – отримання гібридів шляхом близькоспорідненого схрещування (інбридинг) або віддаленої гібридизації (аутбридинг). У результаті гібридизації може спостерігатися ефект гетерозису, коли гібридне покоління має високу плодючість та життєздатність. Ефект гетерозису спостерігається тільки в гібридів 1-го покоління, отриманого внаслідок схрещування двох високопродуктивних чистих ліній. У наступних поколіннях ефект згасає, тому що розщеплення ознак надалі здійснюється за законами Менделя.

3. Добір масовий або індивідуальний за господарськими ознаками.

4. Метод випробування плідників за потомством.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН, ТВАРИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ