Сен Аматья Кума

Сен Аматья Кума (н. 1933) – індійський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1998) за вклад “в економічний аналіз добробуту населення”. Вищу освіту здобув в Індії, докторську дисертацію захистив у Кембриджському університеті (Великобританія) 1959. З 1977 працює професором Оксфордського університету, 1994 обраний президентом Американської економічної асоціації. У своїх працях “Колективний вибір і соціальний добробут” (1970), “Бідність і голод” (1981), “Вибір. Добробут і вимір” (1982), “Ресурси, цінності та розвиток”

(1984), “Економічна нерівність” (1977) та інших досліджував проблеми соціального вибору, розподілу доходів, бідності, голоду, економіки добробуту та ін. Зокрема, в теорії соціального вибору він досліджує взаємозв’язок між індивідуальними цінностями та колективним вибором. При цьому він наголошує на тому, що колективне рішення не повинно ігнорувати індивідуальні цінності, а з метою захисту індивідуальних прав слід враховувати індивідуальні переваги окремих людей передусім в особистій сфері. Згідно з етичними принципами дотримання соціальної справедливості в суспільстві, необхідно виходити з рівності
індивідів і рівності розподілу. Водночас добре успідомлюючи неможливість усунути нерівність у суспільстві, він стверджував, що найважливішою умовою досягнення рівності є реалізація здібностей людей, на які впливають різні чинники. Голод, на його думку, є результатом розвитку всієї економіки, передусім масового безробіття, а не лише виробництва сільськогосподарської продукції. Держава у даному разі повинна провадити політику підтримки формування доходів і досягнення зайнятості та оптимального регулювання приватних ринків продовольства і праці. Проте такий підхід до пояснення причин бідності ігнорує визначальну роль суспільно-економічної системи, передусім відносин економічної власності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Сен Аматья Кума - Економічний словник


Сен Аматья Кума