СЕРЕДНЄ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СЕРЕДНЄ – міра центральної тенденції для ознак, виміряних за метричною шкалою.

Див. Міри центральної тенденції.
СЕРЕДНЄ