Середовище табличного процесора

4. Табличний процесор

4.1. Середовище табличного процесора

Загальні поняття

Є великий клас документів у вигляді таблиць, у яких проводяться різноманітні обчислення над вмістом комірок.

Це – класний журнал, розклад руху транспорту, відомості нарахування заробітної плати, табелі робочого часу тощо.

Для прикладу наведемо спрощений фрагмент відомості нарахування заробітної плати:

А

В

С

D

1

Прізвище

Робочих днів

Оплата за день

Нараховано

2

Бульбенко

23

125,00

грн.

2 875,00 грн.

3

Макогоненко

21

110,00 грн.

2 310,00 грн.

4

Перелазенко

16

95,00 грн.

1 520,00 грн.

5

Рябошапка

23

105,00 грн.

2 415,00 грн.

Б

Чередниченко

23

130,00 грн.

2 990,00 грн.

7

Яковенко

21

115,00 грн.

2 415,00 грн.

У цій таблиці числа у комірках останнього стовпчика є

добутками відповідних чисел двох попередніх стовпчиків.

– В електронній таблиці виконуються математичні (а також фінансові, статистичні, логічні та інші) дії над вмістом одних комірок, щоб одержати вміст інших комірок.

Електронна таблиця складається з комірок, які утворюються на перетині стовпчиків і рядків.

– Рядки нумеруються числами.

Наприклад, 2-й рядок, 17-й рядок, 328-й рядок.

– Стовпчики нумеруються однією, двома або трьома латинськими літерами.

Перші стовпчики нумеруються латинськими літерами від А до Z, далі – від АА до AZ, від ВА до BZ і так далі._____

– Кожна комірка має адресу, складену із номерів стовпчика і рядка, на перетині яких знаходиться. Наприклад, у вищенаведеній таблиці прізвище “Перелазенко” записане у комірці А4, а 2990,00 грн. – у комірці D6.

Робоча книга і робочий аркуш

Залежно від складності задачі, таблиця може мати тисячі рядків і стовпчиків. Табличний документ може розташовуватися на кількох аркушах, що утворюють робочу книгу.

Робочі аркуші мають назви Аркуші, Аркуш2 (Листі, Лист2) і т. д. При завантаженні Excel на екрані відображається Аркуші.

Перше знайомство

Найбільш поширеною програмою для роботи з електронними таблицями є програма Microsoft Excel.

Excel завантажується одним із способів, що надає Windows. Наприклад, виконати команду Пуск – Всі програми – Microsoft Office – Microsoft Excelабо подвійним клацанням на ярлику (див. мал.) на робочому столі.

 Середовище табличного процесора

На екрані монітора з’ явиться вікно програми Excel, у якому знаходиться рядок заголовка, під ним – рядок меню, далі одна або кілька панелей інструментів, під ними – рядок для запису назви активної комірки і формули для обчислення.

Більшу частину вікна займає робоче поле, у якому видно фрагмент таблиці (див. малюнок).

 Середовище табличного процесора

Праворуч знаходиться вертикальна, а внизу праворуч – горизонтальна смуги прокрутки з бігунками, що дозволяють переглядати всю таблицю, якщо вона не повністю поміщається на екрані. Внизу знаходяться ярлики робочих аркушів, ще нижче знаходиться рядок стану.

Комірка, окреслена чорним прямокутником, називається активною або поточною (на малюнку – А1). Саме в активну комірку вноситься нова інформація або редагується наявна.

– Комірка стає активною, якщо клацнути її лівою кнопкою або перейти до неї за допомогою клавіш керування курсором.

Як видно з малюнка, при завантаженні Excel пропонує Аркуші робочої книги Книга 1 з активною коміркою А1.

У правій частині вікна – область завдань Приступаючи до роботи, у якій можна обрати один з варіантів подальших дій.

Після завантаження Excel автоматично створює новий документ, проте до створення нового документа можна переходити й під час роботи з іншим документом.

 Середовище табличного процесора

Щоб створити новий файл електронної таблиці, користуються одним із способів:

– на панелі інструментів клацнути на значку (див. мал);

– відкрити меню Файл і обрати команду Створити..

Після виконання цих дій на екрані з’явиться порожня електронна таблиця. Якщо на екрані була інша таблиця, то вона звільнить місце для роботи з новою.

У заголовку вікна з’явиться текст:

Microsoft Excel – Книга 1 (або Книга2, Книга 3…).

Слід зауважити, що раніше відкрита таблиця при цьому не закривається: до неї переходять, клацнувши відповідну кнопку на панелі завдань або скориставшись переліком відкритих книг у меню Вікно.

Питання для самоконтролю:

1. Для чого використовуються електронні таблиці?

2. Як нумеруються рядки і стовпчики електронної таблиці?

3. Що таке “робоча книга” і “робочий аркуш”?

4. Як позначаються комірки таблиці?

5. Яка програма забезпечує роботу з електронними таблицями?

6. Як можна завантажити Excel?

7. Які елементи має вікно Excel?

8. Коли комірка стає активною?

9. Як створити новий документ?

10. Що відбувається з поточною таблицею при відкритті нової?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Середовище табличного процесора - Інформатика


Середовище табличного процесора