СЕРЕДОВИЩЕ ВНУТРІШНЄ

Екологія – охорона природи

СЕРЕДОВИЩЕ ВНУТРІШНЄ – все те, що знаходиться всередині організму або біоценозу, але не є його частиною. Напр., біотоп, пов’язаний з тим чи ін. біоценозом; гази в міжклітинниках організму.
СЕРЕДОВИЩЕ ВНУТРІШНЄ