СЕРІЯ ГІДРИЧНА

Екологія – охорона природи

СЕРІЯ ГІДРИЧНА – серія, що веде від водних або вологих угруповань до мезофітних.
СЕРІЯ ГІДРИЧНА