СЕРПЕНТАРІЙ

Екологія – охорона природи

СЕРПЕНТАРІЙ – приміщення для утримання отруйних змій з метою добування отрути та вивчення їхнього способу життя.
СЕРПЕНТАРІЙ