СФЕРИЧНІ ДЗЕРКАЛА – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

6. ОПТИКА

6.2. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

6.2.7. СФЕРИЧНІ ДЗЕРКАЛА

Увігнуте дзеркало – збирає пучок світла після відбивання, опукле – розсіює.

Формула сферичного дзеркала:

 СФЕРИЧНІ ДЗЕРКАЛА   ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Рівняння спряжених точок і зображення предмета у сферичних дзеркалах за умови параксіальності променів такі самі, як для сферичних лінз.

Промінь, який падає в оптичний центр сферичного дзеркала, відбивається від дзеркала під кутом, рівним куту падіння. Хід променів для випадку ввігнутого дзеркала (паралельний оптичній осі пучок променів – параксіальні промені) зображений на рис. 55, а; для опуклого дзеркала – на рис. 55, б.

 СФЕРИЧНІ ДЗЕРКАЛА   ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Рис. 55
СФЕРИЧНІ ДЗЕРКАЛА – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА