ШАПИНКОВІ ГРИБИ

ТЕМА 5 ГРИБИ

§54. ШАПИНКОВІ ГРИБИ

Пригадайте, що таке мікориза. Які організми називають сапротрофами?

 ШАПИНКОВІ ГРИБИ

Мал. 219. Шапинкові їстівні гриби, поширені в Україні: 1 – лисичка звичайна; 2 – маслюк звичайний; 3 – опеньок лучний; 4 – печериця звичайна. Завдання. Розгляньте шапинкові гриби. Назвіть, які із цих грибів поширені у вашій місцевості

Шапинкові гриби поширені повсюдно: у лісах, парках, садах, на луках тощо. Вони трапляються на всіх континентах, окрім Антарктиди (мал.219). Часто розповсюдження того чи

іншого виду грибів обмежене поширенням тих видів рослин, з якими вони співіснують. Наприклад, в Україні поширена лисичка звичайна (мал. 219, 1). На її яскраво-жовті плодові тіла можна натрапити у хвойних і мішаних лісах із червня по жовтень. Маслюк звичайний (мал. 219, 2) надає перевагу піщаним грунтам хвойних лісів, утворює мікоризу з коренями сосни. Опеньок лучний та печериця звичайна (мал. 219, 3, 4) зростають на відкритих місцях: луках, пасовищах, лісових галявинах.

Яка будова шапинкових грибів? Шапинкові гриби дістали таку назву тому, що здатні утворювати плодові тіла, які складаються з ніжки (пенька) та шапинки

(мал. 220). Форма шапинки різних видів грибів може бути кулеподібною, овальною, дзвоноподібною, конусоподібною, пласкою. Розмір шапинки варіює від 15-20 мм (у деяких видів опеньок) до 50 см у діаметрі. Шапинка різних видів грибів забарвлена в коричневий, червоний, зеленкуватий та інші кольори.

Залежно від будови нижньої частини шапинки гриби поділяють на пластинчасті й трубчасті. У пластинчастих грибів вона утворена пластинками, які розходяться від верхівки ніжки до краю шапинки (мал. 220) (сироїжки, опеньки, мухомори, бліда поганка). У трубчастих грибів нижня частина шапинки складається зі щільно розташованих трубочок (білий гриб, підберезник, маслюк звичайний). У нижній частині шапинки утворюються спори, за допомогою яких ці гриби розмножуються та поширюються (див. мал. 205, 2). За формою ніжка може нагадувати діжку, подушку, булаву, циліндр, веретено. Усередині ніжка може мати порожнину.

Під час розвитку плодового тіла формується покривало. Це шкірясте сплетення гіфів. В одних видів грибів воно вкриває все плодове тіло, в інших – розвивається між нижньою частиною шапинки та краєм ніжки. У міру росту плодового тіла покривало розривається, що забезпечує висипання спор. Залишки покривала можуть залишатись у вигляді кільця на ніжці, як-от у блідої поганки або мухоморів.

Розташована в грунті грибниця утворює величезну поверхню, завдяки чому вбирає необхідні поживні речовини. Для її росту потрібні певні умови: підвищена температура (+12 … +22 °С), достатня вологість, наявність у грунті органічних речовин. Краще гриби ростуть за безвітряної погоди.

 ШАПИНКОВІ ГРИБИ

Мал. 220. Будова шапинкового пластинчастого гриба: 1 – шапинка; 2 – ніжка; 3 – грибниця, розташована в грунті; 4 – порожнина всередині ніжки; 5 – покривало; 6 – пластинки

Цікаво знати, що грибниця багатьох видів шапинкових грибів росте по колу в усіх напрямках, подібно до променів сонця.

На краях такої грибниці формуються плодові тіла грибів, утворюючи так звані відьмині кільця (мал. 221).

За характером живлення шапинкові гриби належать до сапротрофів (наприклад, печериці) та до симбіотичних організмів (маслюк звичайний, підосичник, підберезник й багато інших).

Призначення плодових тіл – утворення спор, якому передує статевий процес (мал. 222). Шапинкові гриби також здатні розмножуватися вегетативно – ділянками грибниці.

 ШАПИНКОВІ ГРИБИ

Мал. 221. “Відьмині кільця”

 ШАПИНКОВІ ГРИБИ

Розвиток грибниці

Мал. 222. Розмноження шапинкових грибів. Завдання. Розгляньте на малюнку розмноження шапинкових грибів спорами й поясніть, як воно відбувається

Ознайомтеся з будовою та різноманіттям шапинкових грибів, виконавши лабораторне дослідження.

ДОВЕДЕМО НА ПРАКТИЦІ

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

БУДОВА ШАПИНКОВИХ ГРИБІВ

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: плодові тіла й міцелій живих шапинкових грибів, муляжі, колекції, препарувальний набір, предметні та накривні скельця, мікроскопи, лупи, таблиці, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте плодове тіло шапинкового гриба, знайдіть ніжку та шапинку.

2. Відокремте шапинку та дослідіть її за допомогою лупи. Зверніть увагу на будову нижньої поверхні шапинки.

3. Роздивіться зразки плодових тіл трубчастих та пластинчастих грибів і запам’ятайте назву кожного виду, місця його можливого зростання, їстівність чи отруйність.

4. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат міцелію шапинкового гриба.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

– Шапинкові гриби характеризуються тим, що їхня грибниця утворює плодові тіла.

– Плодові тіла складаються з ніжки та шапинки. їхня функція – утворення спор. Залежно від будови нижнього шару шапинки шапинкові гриби поділяють на пластинчасті й трубчасті.

– Живляться шапинкові гриби, розкладаючи рештки організмів або отримуючи поживні речовини від рослин, з якими вони вступають у взаємовигідне співжиття.

Поповніть свій біологічний словник: шапинкові пластинчасті та трубчасті гриби.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Назвіть гриб, який належить до пластинчастих: а) білий гриб; б) опеньок; в) маслюк; г) підберезник.

2. Зазначте функцію, яку здійснює плодове тіло шапинкових грибів: а) живлення; б) спороутворення; в) фотосинтез; г) утворення плодів.

Дайте відповідь на запитання

1. Що таке плодове тіло шапинкових грибів? Із чого воно складається?

2. Що собою становить грибниця шапинкових грибів?

3. Чому одні шапинкові гриби називають пластинчастими, інші – трубчастими?

4. Як розмножуються шапинкові гриби?

Поміркуйте. Як поширення шапинкових грибів може залежати від поширення тих чи інших видів рослин?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ШАПИНКОВІ ГРИБИ - Біологія


ШАПИНКОВІ ГРИБИ