Шаріат

Політологічний словник

Шаріат (араб, шаріа – прямий шлях, рух до мети) – узагальнена назва системи етико-правових приписів ісламу щодо правил поведінки мусульманина, доктринальна основа мусульманського права (фікха). Розроблений у VІI – Х ст. в Арабському халіфаті як загальноприйняті принципи розуміння, тлумачення та застосування Корану та Суни. Містить норми конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального та процесуального права.

Ш. складається з норм моралі, поведінки в суспільстві та в родині (муамалат), релігійних

догматів та обрядів (ібадат), системи покарань (укубат). Проголошує рівність усіх мусульман перед законом. Поділяє усі дії людини на п’ять категорій: обов’язкові, бажані, дозволені, недостойні (без покарання) та заборонені.

Ш. розглядається як даний Богом, вічний та незмінний. Цим Ш. відрізняється від власне права (фікха), джерелом якого визнається також людська думка, виражена в узгодженій позиції авторитетних юристів-богословів (іджмі) та судженні за аналогією (киясі). Тлумачення духу та норм Ш., його співвідношення з фікхом залежить від релігійно-правових течій (мазхабів).

У ХІХ – ХХ

ст. у зв’язку з виданням світських галузевих кодексів права у мусульманських країнах дія Ш. звужується лише до шлюбно-сімейної та релігійно-обрядової сфер. Нині Ш. здебільшого замінений світським законодавством, проте залишається основою розвитку права частини азіатських та африканських країн. Безпосередньо застосовується судами в Саудівській Аравії, регулює відносини, не охоплені законодавством, в інших арабських державах. В Україні (серед кримських татар та інших народів) дію Ш. було скасовано в 1927 р.

Еремеев Д. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1 990; Ислам. Религия, общество, государство. – М., 1984; Ислам. Энциклопедический словарь. – М., 1991; Керимов Г. Шариат и его социальная сущность. – М., 1978; Крымский А. Лекции по Корану. – М., 1902; Мусульманское право (структура и основные институты). – М., 1984; Родионов М. Ислам классический. – СПб., 2001; Садагдар М. Основы мусульманского права. – М., 1968; Сюкияйнен Л. Шариат и мусульманско – правовая культура. – М., 1997.

О. Кресін


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Шаріат - Довідник з політології


Шаріат