Шедули

Шедули – розряди, частини, на які ділять доходи, з яких вилучається подохідний податок у тому разі, коли ставка податку залежить від рівня доходу.
Шедули