Що означає поважати інших

ТЕМА III. “СПІЛКУЙМОСЯ З ВІДКРИТИМИ СЕРЦЯМИ”

УРОК 19 Що означає поважати інших.

Тема. Що означає поважати інших.

Мета: дати визначення понять “повага”, “толерантність”, “нетерпимість”; з’ясувати, як пов’язані між собою повага й гідність; як потрібно виявляти толерантність і повагу.

Обладнання: підручник, робочий зошит; учнівський зошит.

Епіграф: “Толерантність – повага, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження та способів виявів

людської індивідуальності” (Декларація принципів толерантності (1995), прийнята й підписана в Парижі 185 державами – членами ЮНЕСКО).

Вислови: “Якщо я чимось на тебе не схожий, я цим зовсім не ображаю тебе, а, навпаки, обдаровую” (А. де Сент-Екзюпері).

“Толерантність – це свобода в різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а й політична, правова потреба. Толерантність – це чеснота, яка робить можливим досягнення миру і сприяє заміні культури війни культурою миру” (“Декларація

принципів толерантності”).

“Я не згоден з тим, що ви говорите, але пожертвую своїм життям, захищаючи ваше право висловлювати власну думку” (Ф. Вольтер, французький філософ-просвітник 18 ст., поет, прозаїк).

Ключові поняття: повага, самоповага, толерантність, нетерпимість.

Тип уроку: інтегрований.

Структура уроку

I. Вступна частина.

1. Вітання.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Мотивація навчальної діяльності.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

II. Основна частина.

1. Що таке толерантність і нетерпимість.

2. Як пов’язані між собою повага та гідність.

3. Як виявляти толерантність і повагу.

III. Заключна частина.

Висновки.

IV. Домашнє завдання.

Хід уроку

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА.

1. Вітання.

Учитель. Здрастуйте, діти. На попередньому уроці ми говорили про те, що означає бути моральною людиною. Що ми розуміємо під загальнолюдськими моральними цінностями? (Діти дають визначення, називають гуманізм, добро, справедливість, милосердя, любов, дружбу.) Назвіть скарбниці морального досвіду людства. (Слово, прислів’я і приказки; фольклор, художня література; твори мистецтва; обряди, традиції, заповіді, притчі, закон.)

2. Актуалізація опорних знань.

Перевірка письмового домашнього завдання з теми “Що означає бути моральною людиною”.

1-2. Чи погоджуєшся з твердженнями?

Мораль зародилася тоді, коли люди почали поступатися власними інтересами перед іншими. (Варіант А. Так.)

Людина не може навчитися моралі, вона від народження або моральна, або ні. (Варіант Б. Ні.)

3-4. Заповни пропуски, віднови твердження.

Невичерпною скарбницею морального досвіду кожного народу є його мова. Багато слів мають “етичне” значення, як-от… (добро, милосердя, справедливість). Тож, засвоюючи слова, ми засвоюємо. (їх етичне значення).

5-6. Наведи приклад української народної казки, що втілює моральний досвід нашого народу. Поясни стисло, чого вона навчає. (Українська народна казка “Лисиця і журавель” учить бути гостинним, увічливим, дбайливим господарем, думати про інших, а не про себе, не хитрувати.)

7-8. Доповни твердження.

Загальнолюдськими цінностями називають. (моральні норми, які є спільними для різних народів та культур і які втілено в найкращих людських рисах, таких як добро, краса, справедливість, милосердя).

9-10. Прокоментуй байку давньогрецького байкаря Езопа за поданими запитаннями.

Яке з українських прислів’їв утілює ту саму думку, що й байка Езопа? (Погана птиця, що своє гніздо ганить.)

Сформулюй за байкою моральну настанову. (Потрібно поважати своїх батьків, свій рід і свій народ, не вважати себе вищим і розумнішим і не шукати чогось кращого.)

Чи вважаєш цю настанову загальнолюдською? Чому? (Так, оскільки любов до батьків, рідної землі є цінністю для всіх народів.)

11-12. Напиши невелике міркування за біблійною настановою “Не судіть, щоб вас не судили”, використовуючи прислів’я “У чужому оці порошинку бачить, а в своєму сучка недобачає”.

(Індивідуальна відповідь учня.)

3. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Чи можна з повагою ставитися до тієї людини, у якої відмінні від твоїх погляди на життя? (Відповіді дітей.) Послухайте таку історію:

“На гору піднімається віслюк. Назустріч йому повзе мурашка. “Чи хороша трава на вершині гори?” – питає віслюк у мурашки. “Так, там угорі вона висока й соковита!” – відповідає мурашка. Діставшись до вершини, віслюк побачив лише невисокі, рідкі кущики трави”.

Як ви думаєте, чи обдурила мурашка віслюка? Справді, усі ми різні. Серед нас є блондини і брюнети, блакитноокі, кароокі, люди різних національностей. І дуже важливо, щоб ми розуміли одне одного, жили в мирі та злагоді. Споконвіку люди спілкувалися із сусідніми народами. Налагоджували з ними торгові й культурні зв’язки. При спілкуванні в їхню мову проникали слова з інших мов, позначаючи нові поняття.

Одне з таких слів – толерантність. Воно безпосередньо пов’язане з темою нашої сьогоднішньої розмови.

Прочитайте епіграф до уроку на дошці. Подумайте над ним.

Значення слова “толерантність” у різних мовах земної кулі дещо відмінні: в іспанській мові воно означає здатність визнавати відмінні від своїх ідеї або думки; у французькій – ставлення, при якому допускається, що інші можуть думати або діяти інакше, ніж ти сам; в англійській – готовність бути терпимим, поблажливим.

– Яке з визначень вам імпонує найбільше?

– Чому, на ваш погляд, тлумачення дещо різняться?

– Що ж об’єднує ці визначення? (Відповіді дітей.)

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

Учитель. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему “Що означає поважати інших”. Та пригадаємо “золоте” правило етики. Як воно звучить? (Відповіді дітей.)

Чи спирається воно на пошану до іншої людини? А мораль та етикет засновані на пошані до іншої людини? (Відповіді дітей.)

У процесі роботи ми поговоримо про такі поняття, як толерантність і нетерпимість, про те, як пов’язані між собою повага й гідність, про те, як виявляти толерантність і повагу.

Пригадайте, що потрібно робити перш за все в конфліктній ситуації? (Вислухати іншу людину, поставити себе на її місце, якщо не правий, вибачитися, тобто спробувати зрозуміти іншу людину, виявивши до неї повагу.)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

1. Що таке толерантність і нетерпимість.

Робота з підручником.

Прочитайте буддійську притчу “Сліпі та слон” (с. 112). Поміркуйте і скажіть, як треба ставитися до людей, що мають відмінні від наших переконання.

Прочитайте на сторінках 105-106 текст “Що таке толерантність і нетерпимість”. Подумайте над висловами, що на дошці, і скажіть, що, на вашу думку, означає поняття “толерантність”. Що ми розуміємо під поняттям “нетерпимість”? (Розмірковування дітей.)

Толерантність – доброзичливе, терпиме ставлення до чиїхось думок, поглядів, почуттів тощо.

Нетерпимість – небажання, невміння терпимо ставитися до когось або чогось.

Робота в групах.

Учні об’єднуються у п’ять груп та виконують завдання 3 (с.107-108). Кожна група обговорює одну ситуацію і дає їй оцінку.

2. Як пов’язані між собою повага та гідність.

Учитель. На Стародавньому Сході закликали ставитися з повагою навіть до ворога. Ми знаємо з “Повісті минулих літ”, що князь Святослав кожного разу, коли збирався вирушити в похід, відправляв перед собою гінця з попередженням: “Іду на Ви”, таким чином виявляючи повагу до своїх ворогів.

Повагу весь час виявляють. Підтверджують, демонструючи визнання гідності іншої людини. Поважати людину – значить, визнавати її цінність.

Повага – почуття, ставлення до когось, яке грунтується на визнанні його гідності, чеснот, заслуг тощо; вияв такого почуття.

Нахабство – грубість.

Зневага – відсутність поваги.

Хамство – зухвала поведінка людини, яка нехтує будь-якими

Моральними приписами, нормами. Нахабство, зухвалість.

Робота з підручником.

Прочитайте бувальщини на сторінках 109-110. Чи можна в цих випадках говорити про зневагу? (Відповіді дітей.)

3. Як виявляти толерантність і повагу.

Учитель читає дітям казку.

Чия їжа смачніша?

Жили на світі різні звірі. Якось зібралися вони на великій галявині в лісі й почали сперечатися про те, яка їжа смачніша.

Тигр сказав:

– Найсмачніше м’ясо!

– Ні, морквина, – заперечив заєць.

– Найсмачніше – це молоко, – сказала кішка.

– Найсмачніше за все банани! – закричала мавпа.

– Неправда, краща їжа – це трава, – ударив копитом кінь.

Звірі так посперечалися, що ледь не побилися. Але згоди так і не дійшли.

Учитель. Діти, допоможімо звірам вирішити питання: яка їжа краща? (У процесі обговорення діти доходять висновку, що немає “кращої” їжі для всіх, кожному подобається щось своє).

Бути толерантним – значить поважати інших, незважаючи на відмінності. Це означає бути уважним до інших і звертати увагу на те, що нас зближує. Якщо не бути толерантним, можливі конфліктні ситуації. Як уникнути конфліктів? (Потрібно по-доброму ставитися до інших людей, терпимо до їх слабкостей і недоліків.)

Обговорення ситуацій.

Учитель пропонує дітям знайти вихід із поданих ситуацій, керуючись принципом толерантного ставлення одне до одного.

– Молодший брат зламав твою улюблену іграшку.

– Тобі поставили оцінку “незадовільно”, а сусідові по парті – “відмінно”.

– Однолітки не беруть тебе до гри.

– Ви перебуваєте в компанії, де хтось починає говорити незнайомою мовою.

– Ваш однокласник належить до більш заможної родини, ніж ви (або навпаки).

– На вулиці ви бачите людину, яка одягнена не так, як інші.

Робота з підручником.

Прочитайте християнську легенду “Багатійка в раю” (с. 110-111) і поміркуйте, як розрізнити самоповагу й гординю, зарозумілість.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.

Висновки.

– Що ми називаємо толерантністю та нетерпимістю?

– Як потрібно ставитися до людей?

– Пригадайте притчу Сааді “Ворона і Папуга”. Що потрібно робити, щоб виховати в собі толерантність?

Учитель. Однією з головних якостей людини повинне бути вміння відрізняти справжні цінності від уявних. Важливе не зовнішнє в людині, а її людські якості. Цінуйте життя, дружбу, здоров’я, сім’ю. Якщо ви хочете бути радісними, ви повинні знати, що радість починається тільки з вас, а не з когось і не з чогось. Учіться відчувати інших людей, подумки ставлячи себе на їх місце! Учіться розуміти людський біль, співчувати

Та співпереживати! Учіться розуміти, у якій ситуації ви не праві, і вибачатися, уникаючи конфлікту. Це ознака сильної й розумної людини.

Як виховати в собі толерантне ставлення до інших? Запам’ятайте такі правила:

1) Визнай право іншої людини бути не такою, як ти.

2) Учися розуміти іншу людину.

3) Знайди в людині її найкращі риси.

4) Зрозумій, чому вона так поводиться, чим відрізняється від тебе.

5) Знайди в людині те, чого можеш навчитися.

6) Знайди в людині те, що схоже з тобою і відмінне від тебе.

7) Ніколи не засуджуй і не критикуй.

8) Дивися тільки в очі.

9) Посміхайся.

10) Називай людину на ім’я.

11) Не став себе вище за інших.

12) Полюби в іншій людині себе.

IV. домашнє завдання.

Прочитати параграф підручника (с. 105-112). Запропонувати толерантне вирішення проблеми в ситуації на с. 111.

Виконати письмове завдання в робочому зошиті з теми “Що означає поважати інших?”.
Що означає поважати інших