Що означає термін “інформаційне суспільство”?

75 Що означає термін “інформаційне суспільство”?

Наприкінці XX ст. у розвинених західних країнах сформувався, а в країнах, що з різних причин відстають від Заходу, формується нині якісно новий суспільний організм, в основу якого покладено раціональне використання інформації та інформаційних технологій на всіх напрямах індивідуально-суспільного розвитку. Цей організм, що вдосконалюється надзвичайно швидко, дістав назву “інформаційне суспільство”.

Інформатизація суспільства справляє вирішальний вплив на розвиток політичної

комунікації, яка, будучи своєрідним соціально-інформаційним полем політики, забезпечує процеси передачі та обміну політичною інформацією, структурує політичну діяльність, надає їй нового значення і є невід’ємним елементом політичної системи суспільства, частиною суспільно-політичної свідомості та буття людини.

В умовах стрімкого зростання динаміки суспільно-політичних процесів та розширення інформаційного потоку виникає принципово нова система здійснення політичної комунікації. Розгляньмо базові параметри, які реформують зазначену систему і впливають на функціональні ознаки самого

суспільства.

1. Інформація циркулює між різними елементами політичної системи, між політичною і соціальною системами, між індивідами та між керівниками й підлеглими, що забезпечує досягнення злагоди у сфері суспільно-політичних відносин. Стабільність інформаційного обміну дає змогу передавати політичний досвід, знання, координувати спільні зусилля людей, здійснювати процеси політичної соціалізації, структурування політичного життя, встановлювати зв’язки між інститутами політичної системи тощо.

2. Останнім часом засоби масової інформації поряд з інформуванням суспільства про прийняті рішення приділяють дедалі більше уваги механізмам зворотного зв’язку, що значно розширює можливості групового та міжособистісного спілкування, участі населення у політичних процесах.

1. Розвиток політичної комунікації безпосередньо залежить від ступеня демократичності політичного режиму, а також від рівня політичної культури.

2. Ефективність політичної комунікації тісно пов’язана з компетентністю й толерантністю суб’єктів передачі інформації, що передбачає: повагу до чужої культури, звичаїв, переконань, цінностей; неприпустимість використання високого статусу своєї країни, культури, посади в міжкультурних контактах; дотримання адекватних ситуації комунікативних засобів з метою запобігання зневажанню інтересів інших людей, створенню фальшивих, спотворених образів у свідомості тих, на кого розрахована комунікативна дія, заради власної вигоди чи зручності; заперечення таємності й безвідповідальності у використанні інформації та застосування принципів відкритості, розширення, збагачення людського знання.

У сучасному світі за рівнем інформатизації перевіряється та оцінюється ступінь зрілості суспільства, розвиненості країни, а також готовності державної влади до виконання свого призначення, адекватного потребам сьогодення. У свою чергу, влада, якщо вона керується демократичними принципами й діє в умовах відкритого суспільства, також зацікавлена в ефективному використанні інформатизації всіх сфер суспільного розвитку та індивідуального людського буття.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Що означає термін “інформаційне суспільство”? - Довідник з політології


Що означає термін “інформаційне суспільство”?