Що таке етнічна меншина?

14. Що таке “етнічна меншина”?

Під етнічною меншиною розуміють групу людей, яка відрізняється за своєю етнічною належністю від більшості населення держави.

Поряд з терміном “етнічна меншина” часто використовують термін “національна меншина”. В Законі України “Про національні меншини” (прийнятому 25 червня 1992 р.) зазначено, що до національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за походженням, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

Національні меншини,

що проживають в Україні, – це частини етносів, основне ядро яких зосереджене поза межами нашої держави, як правило, у формі самостійних етнополітичних організмів.

На жаль, у міжнародному праві єдиного поняття етнічної меншини досі не вироблено. В різних країнах його вживають у різних значеннях. У деяких країнах під етнічними меншинами розуміють усі народи, крім найчисленнішого, в інших – лише іммігрантські групи на відміну від корінних етносів. У деяких мусульманських державах під національними меншинами розуміють усіх, хто не сповідує державну релігію.

Особливістю національного складу

населення України є його багатонаціональність. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 p., на території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей. Дані щодо найчисленніших національностей, які мешкають в Україні.

Як видно з таблиці, у національному складі населення України більшість становлять українці (37 541,7 тис. чол., або 77,8 % загальної кількості населення). Найчисленніша меншина – росіяни – на дату перепису налічувала 8334,1 тис. чол., або 17,3 %.

Таблиця

Національність

Чисельність, тис. чол.

Відсоток до загального

Складу населення

Національність

Чисельність, тис. чол.

Відсоток до загального

Складу населення

Українці

37541,7

77,8

Вірмени

99,9

0,2

Росіяни

8334,1

17,3

Греки

91,5

0,2

Білоруси

275,8

0,6

Татари

73,3

0,2

Молдавани

258,6

0,5

Цигани

47,6

0,1

Кримські татари 248,2

0,5

Азербайджанці

45,2

0,1

Болгари

204,6

0,4

Грузини

34,2

0,1

Угорці

156,6

0,3

Німці

33,3

0,1

Румуни

151,0

0,3

Гагаузи

31,9

0,1

Поляки

144,1

0,3

Інші

Євреї

103,6

0,2

Національності

177,1

0,4

Уряд, кур’єр. – 2002. – 28 груд.

Кожна меншина має власні актуальні проблеми, які виникають залежно від того, компактно чи ні проживають її представники (а відтак проблеми, наприклад, угорців і росіян значно різняться), наскільки прийнятними є умови імміграційного законодавства в країні, де проживає переважна частина того чи того народу (приміром, євреї чи поляки), наскільки ущемленими у своїх правах вони себе відчувають (тут значну роль відіграє питання задоволення політичних, матеріальних, релігійних, культурних, мовних потреб, які майже завжди розглядаються в комплексі, адже мова і релігія є визначальними соціальними чинниками для ідентифікації себе з якимось із народів).

Вимоги всіх національних меншин здебільшого зосереджуються навколо задоволення національно-культурних потреб – матеріального забезпечення розвитку національних культур, у тому числі функціонування національної преси та культурно-освітніх закладів.

Меншини мають різні товариства, які намагаються забезпечити культурно-освітні запити їх представників. Наприкінці 2001 р. було створено Конгрес національних громад, який опікується соціальними проблемами, питаннями освіти й законодавчої бази існування національних громад.

Із 2001 р. в Україні з метою підвищення ефективності здійснення державної політики у сфері міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин відновлено Державний комітет у справах національностей та міграцій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Що таке етнічна меншина? - Довідник з політології


Що таке етнічна меншина?