Що таке ізомерія?

ІЗОМЕРІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

1. Що таке ізомерія?

З-поміж органічних речовин є такі, сумарні формули яких однакові, проте за своїми властивостями вони відрізняються між собою.

Речовини з однаковою сумарною формулою, але різною будовою, називають ізомерами (грец. isos – однаковий і mеros – частина).
Що таке ізомерія?