ЩО ТАКЕ МОДЕЛЬ І ПРЕДМЕТНА ГАЛУЗЬ

Розділ 2 Моделювання

Ви дізнаєтесь…

– що таке модель

– причини створення та галузі використання моделей

– форми подання інформаційних моделей

– як створити інформаційну модель об’єкта в різних програмних середовищах

– що таке карти розуму

– як створите карти розуму

– галузі використання карт розуму

– як створити карти розуму за допомогою комп’ютерних програм

& 4. Поняття моделі та предметної галузі

4.1. ЩО ТАКЕ МОДЕЛЬ І ПРЕДМЕТНА ГАЛУЗЬ

Навколишній світ складається

з великої кількості об’єктів. Об’єкти поділяються на матеріальні (людина, море, автомобіль та інші нематеріальні (пісня, вірш, формула та ін.). Об’єкти характеризуються формою, розмірами, станом, кольором, масою, швидкістю тощо. Характеристики об’єктів називаються властивостями (параметрами). Сукупність об’єктів утворюють предметну галузь. Приміром, парта – це об’єкт, що належить до предметної галузі меблі. Він має відповідні властивості: розміри, призначення, матеріал тощо.

Об’єкт (від лат. objectus – предмет, явище) – це цілісна частина навколишнього світу.

Предметна

галузь – частина реального світу, яка є об’єктом деякої діяльності або ділянкою дослідження.

Об’єкт предметної галузі є результатом абстрагування реального об’єкта шляхом виділення сукупності його властивостей.

Для вивчення властивостей і взаємозв’язків об’єктів (предметів, процесів і явищ) люди проводять різноманітні дослідження. Результати цих досліджень допомагають визначити їх покращити характеристики реальних предметів і процесів, краще зрозуміти сутність явищ та пристосуватись до них або керувати ними, конструювати нові та модернізувати старі об’єкти. Моделювання допомагає людині приймати обгрунтовані рішення та передбачати наслідки своєї діяльності. Поняття комп’ютерного моделювання передбачає використання в цьому процесі комп’ютера як потужного сучасного засобу опрацювання інформації. Завдяки комп’ютеру істотно розширено межі застосування моделювання, а також забезпечено всебічний аналіз отриманих результатів.

У своїй діяльності людина дуже часто використовує моделі, тобто створює образ того об’єкта, явища або процесу, з яким їй доведеться працювати.

 ЩО ТАКЕ МОДЕЛЬ І ПРЕДМЕТНА ГАЛУЗЬ

Початковий об’єкт – прототип або оригінал

 ЩО ТАКЕ МОДЕЛЬ І ПРЕДМЕТНА ГАЛУЗЬ

Спрощений об’єкт – модель

Модель (від лат. modulus – міра, зразок, норма) – це певний новий спрощений об’єкт, який відображає суттєві особливості реального об’єкта, процесу або явища.

Аналіз моделі і спостереження за нею дозволяють пізнати суть реально існуючого, більш складного об’єкта, процесу або явища. Початковий об’єкт прийнято називати прототипам або оригіналом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЩО ТАКЕ МОДЕЛЬ І ПРЕДМЕТНА ГАЛУЗЬ - Інформатика


ЩО ТАКЕ МОДЕЛЬ І ПРЕДМЕТНА ГАЛУЗЬ