Що ти збираєшся робити?

ТЕМА: ДОЗВІЛЛЯ

UNIT 7. HOBBIES AND PASTIMES

УРОК 77 (3)

Підтема: Що ти збираєшся робити?

Мета: Повторити й узагальнити лексичний матеріал теми.

Активізувати в мовленні учнів граматичну структуру to be going to і вживання Future Simple.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Навчати учнів самостійно розповідати про свої захоплення та плани на майбутнє.

Закріпити вивчений граматичний матеріал на письмі.

Формувати навички практичного застосування знань.

Виховувати інтерес до корисних захоплень.

Обладнання:

Підручник, робочий зошит, картки з текстом римування Jazz Chant “What Are You Going to Do at Two?” (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! We continue discussing our hobbies and pastimes. The structure to be going to is also in the focus. Let us start our lesson.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель роздає картки з текстом римування. Учні прослуховують його в аудіо-запису або з голосу вчителя і хором повторюють, потім читають римування самостійно, і двоє-троє – вголос перед класом.

НО:

Read the rhyme.

WHAT ARE YOU GOING TO DO AT TWO?

What

are you going to do at two?

What are you going to do?

Where are you going to be at three?

Where are you going to be?

Who are you going to see?

What are you going to say?

How are you going to go?

Where are you going to stay?

What are you going to do?

Who are you going to see?

When are you going to leave?

Where are you going to be?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 75).

Учні читають свої речення в режимі Т  Що ти збираєшся робити? Class. Наприклад: учитель говорить projects, один учень читає речення We make projects, другий – We collect projects. Учитель виправляє неправильні варіанти. Слід звернути увагу учнів на те, що деякі слова використовуються як з дієсловом make, так і з дієсловом collect, наприклад models. We make models. We collect models. Потім два учні читають речення з дієсловами make і collect.

Speaking

2. Тренування учнів в усних висловлюваннях за темою.

1) РЗ, впр. 1 (с. 75).

Учні читають висловлювання, співвідносять їх з малюнками, зазначають у зошиті відповідність (1b, 2с, За). Потім трансформують речення в режимі Р1  Що ти збираєшся робити? Р2  Що ти збираєшся робити? Р3…. наприклад: Chris likes outdoor hobbies….

2) Впр. 1 (c. 105).

Учні працюють у парах, ставлячи один одному запитання й відповідаючи на них з опорою на малюнки.

Grammar Practice

3. Тренування учнів у вживанні структури to be going to (у порівнянні з іншими структурами).

1) Впр. 2 (с. 105).

Учитель розбирає приклад, далі учні ланцюжком трансформують речення.

2) РЗ, впр. 2 (с. 76).

Учні виконують вправу письмово, потім читають сконструйовані речення.

3) РЗ, впр. 3 (с. 76).

Учні читають вправу про себе, потім по черзі розбирають усі речення, вставляючи дієслово в Future Simple або використовуючи структуру to be going to, і обгрунтовують свій вибір. Учитель пропонує одному учню прочитати всю вправу.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 76), скласти три-чотири речення про свої плани на майбутнє, використовуючи структуру to be going to.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework will be to write about your plans for the future. Use the structure to be going to. And now let us remember our Jazz Chant “What Are You Going to Do at Two?” Ask each other questions from the chant.

Учні хором читають римування Jazz Chant “What are you Going to Do at Two?” (HO), потім по черзі ставлять один одному запитання за його змістом і відповідають на них.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Що ти збираєшся робити? - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Що ти збираєшся робити?