ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Розділ ІІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

Тема 1. СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

§ 13. ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

1. АРХІТЕКТУРА* І МИСТЕЦТВО ДАВНІХ ЄГИПТЯН

Якими були основні риси єгипетської архітектури і мистецтва?

Давньоєгипетські архітектори залишили нащадкам багату спадщину. “Вічні помешкання” – храми і гробниці будувалися надзвичайно міцними. їх зводили з каменю або висікали у скелях.

Яке враження, на вашу думку, справляв храм на давнього єгиптянина? А на нашого сучасника?

 ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

class=""/>

Карнакський храм: колонада, алея сфінксів (сучасний вигляд)

Давньоєгипетське мистецтво представлене живописом і скульптурою. Єгиптяни зображали фігури людей залежно від їхнього становища в суспільстві. Так, фігура фараона була завжди більшою за інші. Надзвичайно реалістичними виходили в давньоєгипетських художників зображення тварин. На стінах гробниць і храмів бачимо намальованих птахів, риб, худобу. Ще в Давньому царстві єгиптяни любили зображати сцени із сільського життя. У гробницях зазвичай стіни були вкриті зображеннями богів, сценами, які свідчили про існування потойбічного

світу.

* Архітектура – наука про мистецтво будувати, прикрашати споруди та їх комплекси (міста, села). Архітектор – спеціаліст із будівництва, конструктор споруд.

На основі тексту і давньоєгипетських зображень розкажіть про особливості давньоєгипетського живопису.

 ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

1 – фараон на полюванні;

2 – єгипетському фараону приносять дари

Єгипетська скульптура, у цілому, служила релігійним цілям. Вважалося, що скульптурне зображення – це “двійник людини”, адже в статую за потреби душа людини може вселитися після смерті. Тому її намагалися зробити максимально схожою на образ померлого. У гробницю ставили одну або дві такі статуї.

Фараони, вельможі й боги зображувалися наче зачарованими. Вони стояли велично і нерухомо, а їхні погляди завжди були спрямовані вперед.

На основі ілюстрацій поясніть, чим відрізнялися зображення фараонів і простих людей.

 ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Давньоєгипетські зображення

2. ПИСЕМНІСТЬ У СТАРОДАВНЬОМУ ЄГИПТІ

Назвіть особливості єгипетської писемності.

Єгиптяни одними з перших навчилися позначати звуки і слова певними знаками-малюнками. Щоб написати “сонце”, малювали невеличке коло з крапкою посередині. Воду зображували трьома хвилястими лініями. Ці знаки-малюнки називають ієрогліфами. Пізніше знаками стали позначати не тільки ціле слово, але один або кілька приголосних звуків (голосні на письмі в той час не позначалися).

Ієрогліф – знак найдавнішого письма в Стародавньому Єгипті у вигляді спрощеного малюнка.

Єгиптяни вірили в божественне походження свого письма, яке налічувало близько 750 знаків-ієрогліфів. Ієрогліфи прикрашали стіни храмів і гробниць, саркофаги фараонів, розповідаючи про діяння царів і богів.

Писали в Єгипті на папірусі. Аби виготовити папірус потрібної довжини, окремі аркуші склеювали. Для зберігання рукопис згортали в рулон – сувій. Саме такий вигляд мали єгипетські книжки. В одному з музеїв зберігається сувій завдовжки понад 40 м.

Після завоювання Єгипту арабами ієрогліфічне письмо було забуте.

Спираючись на текст й ілюстрації, поясніть, як і на чому писали у Стародавньому Єгипті. Спробуйте написати ієрогліфами своє ім’я.

 ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Давньоєгипетські ієрогліфи

3. НАУКОВІ ЗНАННЯ Й ОСВІТА ЄГИПТЯН

Які науки досягли розвитку в Єгипті? Що вивчали в школах?

У повсякденному житті єгиптян постійно виникала потреба проводити підрахунки. Для цього вони використовували чотири арифметичні дії. Для чисел у них існували спеціальні позначення.

Під час будівництва храмів, палаців, пірамід, вимірювання земельних ділянок та інших робіт єгиптянам доводилося обчислювати довжину і ширину, площу та об’єм. Так виникла геометрія (від давньогрецьких слів “гео” – Земля, і “метрос” – вимірюю). Єгиптяни могли визначати площу трикутника, кола, об’єм піраміди, циліндра, поверхню кулі й розв’язувати інші складні задачі. Мірами довжини у Стародавньому Єгипті були “лікоть”, “долоня”, “палець” і “ступня”.

Про що свідчать наведені зображення? Спробуйте записати свій вік так, щоб це зрозуміли давні єгиптяни.

 ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

1 – фрагмент математичного папірусу;

2 – позначення цифр у Стародавньому Єгипті

Певні знання стародавні єгиптяни мали і з астрономи – науки, що вивчає небесні тіла. Вони вміли відрізняти планети та зорі, складати карту зоряного неба, де сузір’я зображувались як фігури людей, тварин, фантастичних істот.

У Стародавньому Єгипті також були винайдені сонячний і водяний годинники.

Значних успіхів досягли єгиптяни в медицині. Практикували зубні лікарі, окулісти, фармацевти та ін. Єгипетські хірурги добре знали внутрішню будову людського організму і за допомогою набору медичних інструментів робили складні операції. Під час лікування ран використовували бинти, накладали шви. Єгипетські лікарі знали цілющі властивості багатьох рослин. В одній із гробниць був знайдений папірус завдовжки 20,5 м. Він містив близько 900 рецептів засобів проти різних хвороб. У кожному випадку рекомендувалися певні ліки.

 ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Лікування хворих (давньоєгипетське зображення)

Знання передавалися від старшого покоління до молодшого в заснованих здебільшого при храмах спеціальних школах. Там здобували освіту хлопчики, а часом і дівчата. Навчання починалося з п’ятирічного віку і тривало 12 років. Молодші школярі писали на черепках розбитого посуду. Із часом їм довіряли і папірус. На ньому писали загостреними очеретяними паличками чорною фарбою. Єгиптяни на письмі не відокремлювали слів, тому знайти початок речення було складно. Відтак у пеналі була і червона фарба, якою розпочинали новий абзац. Звідси походить вислів: “почати з червоного рядка”.

Що можна дізнатися про школу в Стародавньому Єгипті із зображень і документа?

Повчання учням Стародавнього Єгипту

Мені кажуть, що ти занедбуєш навчання, віддаєшся розвагам, вештаєшся вулицями… Ти схожий на молитовню без бога, на дім без хліба. Тебе вчать співати під флейту… Я зв’яжу тобі ноги, якщо ти будеш вештатися вулицями, і поб’ю батогом із шкіри гіпопотама… Ставай на своє місце! Книжки вже лежать перед твоїм и товаришами… Читай старанно книгу… Не проводь дня без діла, інакше горе твоєму тілу!..

 ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Перевірте засвоєне на уроці

1. Як з’явилася і розвинулася писемність у Єгипті?

2. Навіщо єгиптянам потрібні були знання з геометрії й астрономії?

3. Як ви думаєте, чому письмо в Єгипті виникло приблизно водночас зі створенням єдиної держави?

4. Як виникнення писемності, освіти, поширення наукових знань вплинули на розвиток давньоєгипетського суспільства? Чому ви так думаєте?

Домашнє завдання

1. Уявіть себе археологами, що розшукали невідому гробницю фараона. Які висновки про життя єгиптян ви могли б зробити на основі такої знахідки?

 ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

 ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Скарби з піраміди фараона Тутанхамона:

1 – золота погребальна маска Тутанхамона; 2 – погребальний саркофаг Тутанхамона;

3-4 – золотий трон Тутанхамона

2. Порівняйте навчання в давньоєгипетській і сучасній українській школі. Чим воно принципово різниться? Чи є у них щось спільне?

Готуємося до практичного заняття

Пригадайте, що таке міфи. Які міфи Стародавнього Єгипту ви читали на уроках літературного читання в початковій школі, а також світової літератури в цьому навчальному році?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ - Історія


ЩО ВІДКРИЛА СВІТУ КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ