ЩО ВИВЧАЄ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Музика Михайла Вербицького Слова Павла Чубинського

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

ПОВТОРЕННЯ І ВСТУП

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

1. НАЙДАВНІША ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

1) Обговоріть у парах відповіді на запитання:

– Що таке історія?

– Хто такі

історики?

2) Складіть усім класом визначення цих понять і занотуйте їх у зошити.

3) Пригадайте і поясніть, кого ми називаємо історичними діячами і що таке історичні події. Наведіть приклади історичних діячів й історичних подій, що запам’яталися вам з уроків історії в 5 класі.

Що вивчає всесвітня історія?

Як ви пам’ятаєте, слово “історія” – давньогрецького походження, перекладається як “оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле”. Це наука, що вивчає минуле людства на основі усних, писемних свідчень і матеріальних пам’яток. Історія людства від найдавніших часів до теперішнього

часу називається всесвітньою історією.

Всесвітня історія – розділ історичної науки, який вивчає минуле народів світу від найдавніших часів до теперішнього часу.

Учені виокремлюють основні історичні періоди, що їх пройшло людство:

І період – історія Стародавнього світу: від появи перших людей – до кінця V ст.;

II період – історія Середніх віків (кінець V – до кінця XV ст.);

IІІ період – історія Нового часу (з кінця XV – XIX ст.);

IV період – Новітня історія (XX ст. – до наших часів).

У цьому році на вас чекає історія Стародавнього світу – це перший і найдовший період всесвітньої історії. Він починається з появи людини близько трьох мільйонів років тому і закінчується падінням Західної Римської імперії в 476 р.

Ви довідаєтесь, коли на Землі заявилися люди, як вони навчилися сіяти хліб, обробляти метали, будувати міста, дізнаєтесь про їхнє життя, працю, війни, а також ознайомитеся з повсякденним життям давніх народів, видатними історичними діячами, дізнаєтеся про безліч цікавих подій і явищ.

2. ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО СТАРОДАВНІЙ СВІТ

Чи можуть учені-історики відтворити картини минулого, коли свідків подій уже немає? Що їм для цього потрібно? Що таке історичні джерела?

Історичні джерела – це речові і писемні пам’ятки, зображення, звичаї, мови давніх народів, тобто все те, що дає уявлення про відповідний історичний період.

Величезну цінність для істориків становлять писемні пам’ятки – глиняні таблички, єгипетські папіруси, написи на камінні тощо. На жаль, не всі з них збереглися до наших днів.

Але найтриваліший період свого існування людство не знало писемності. У цьому разі на допомогу історикам приходять науки: археологія, етнографія й антропологія*.

Найбільшу частку джерел в історії Стародавнього світу складають різні речові, або матеріальні 3 джерела – знаряддя праці людини, рештки давніх поселень, жител, будівель, прикраси, посуд та інші залишки життєдіяльності людини на Землі. Попіл від вогнища, печера, кам’яна сокира, відламок посуду, канал, дороге. – усе це – матеріальні джерела, які досліджує археологія.

Серед джерел виокремлюють також зображувальні: наскельні малюнки, зображення на камені чи посуді, скульптури тощо.

На Землі й досі можна зустріти племена, спосіб життя яких залишився майже таким, яким був у далекому минулому. Вивчаючи їхнє життя, учені дізнаються про минуле. Це – царина

* Антропологія (від грецького) – сукупність наук, що вивчають людину, її походження, розвиток існування на Землі.

Етнографії – науки про особливості життя, побут, господарство, перекази, вірування і традиції народів. Велике значення у вивченні історії приділяється питанням культури.

– Слово “культура”(від латинського) буквально означає обробку, догляд, поліпшення. У науковій літературі чимало визначень поняття “культура”. Серед найвідоміших: культура – це сукупність досягнень людства;

Усе багатство матеріальних і духовних цінностей, що втілюється в науці, освіті, літературі та мистецтві.

Порівняйте історичні джерела. Поясніть, до яких груп вони належать.

 ЩО ВИВЧАЄ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

1 – Вавилонська карта світу – найдавніша з відомих карт (кінець VIІІ – початок VІІ от. до не.), 2 – кам’яні знаряддя праці; 3 – сучасне фото залишків старовинного житлового кварталу в Ольвії; 4 – диск із Фестоса – найвідоміший зразок мінойської писемності (2000-1600 рр до н. е.)

Перевірте засвоєне на уроці

Оберіть одне із пропонованих речень і закінчіть його:

“Мені подобається історична наука, тому що…”

“Мені було цікаво (не цікаво) на уроці, тому що…”

“Існують такі види історичних джерел:…”

Домашнє завдання: готуємося до практичного заняття

1. Пригадайте, що ви дізналися про літочислення на уроках історії в 5 класі; як з’явилися карти і навіщо вони потрібні.

2. Поясніть, чому історію називають “подорожжю в часі та просторі”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЩО ВИВЧАЄ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ - Історія


ЩО ВИВЧАЄ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ