Що є сучасна демократія?

Політологія
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ДЕМОКРАТІЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

4. Що є сучасна демократія?
Авраам Лінкольн стверджував, що демократія – це влада народу, влада, здійснювана народом, влада – в інтересах народу. Іншу грань демократії відзначав Вінстон Черчілль, коли зауважив, що у демократії багато хиб, але в неї є й одна перевага, яка полягає в тому, що досі ніхто не винайшов нічого кращого.
У сучасній світовій практиці вирізняють ціннісні й раціонально-утилітарні обгрунтування демократії. /> Перші – розглядають демократію як самоцінність, як реальне втілення в державному устрої найважливіших загальнолюдських цінностей: свободи, рівності, соціальної справедливості, народовладдя. Слід мати на увазі, що в реальному житті ці цінності мають відносний, релятивний характер. Така цінність, як свобода, й нині багатьма сприймається як тягар, пов’язаний з ризиком, відповідальністю, психологічним дискомфортом. Замість свободи перевагу надають спокою, порядку, матеріальному добробуту,

іншим земним “радощам”.
Прихильники раціонально-утилітарного обгрунтування демократії розглядають демократію як найраціональнішу, корисну для суспільства і громадян форму організації. Демократія разом із конкретними ринковими структурами робить суспільство відкритим для різноманітних ідей і варіантів розвитку, яким надає перевагу народ. Ось чому демократична ринкова держава або “відкрите суспільство”, на думку прихильників цієї концепції, призводить до втрати значущості поділу суспільства на капіталізм і соціалізм.
Демократичне “відкрите суспільство” існує тому, що побудоване не на гуманних ціннісних засадах, а на засадах збереження й адаптації системи до соціального середовища, яке безупинно змінюється: плюралізм забезпечує діапазон політичного вибору; співучасть в управлінні дає змогу здійснити вибір найбільш адекватних рішень; періодична зміна парламенту й уряду сприяє своєчасному коригуванню політичного курсу.
Історичний досвід учить, що демократія є благо лише тоді, коли відповідає політичній культурі й менталітету народу. Демократичність влади полягає у її відповідності внутрішньому єству демосу. Найпершою умовою демократичності суспільства є відповідна налаштованість громадян, відповідний рівень освіченості, громадянської культури. Демократія – це духовний стан людей, характер їхніх уявлень про самих себе, про свої права, можливості та обов’язки. Демократія буває такою, якими є самі люди.
Як зазначають політичні антропологи, людина не завжди готова до демократії, бо вона – істота суперечлива, ризикована й небезпечна, легко піддається зовнішньому впливу, маніпулюванню й лише частково розумна. У цьому контексті тим народам, яким властиві демократичні орієнтації, демократичний менталітет, які готові до індивідуальної свободи й відповідальності, демократія справді створює найкращі можливості для індивідуального й суспільного розвитку, реалізації гуманістичних цінностей: свободи, рівноправності, справедливості, соціальної творчості.
Демократія неприйнятна в екстремальних ситуаціях – у періоди війн, гострих кризових ситуацій. Перехід до демократії вимагає поступовості, тривалого часу.
Що є сучасна демократія?