Щорічна відпустка

Щорічна відпустка – встановлена законом, колективним договором або трудовим контрактом кількість робочих днів безперервного відпочинку в календарному році, наданих працівникові власником або уповноваженим ним органом, із збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку. Згідно із ст. 74 КЗпП України всім працівникам надається щорічна відпустка із збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку тривалістю не менш як 15 робочих днів з поступовим переходом до надання тривалішої відпустки. Деяким категоріям працівників

законом встановлено більш тривалу щорічну відпустку із збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку: працівникам, молодшим 18 років,- 1 календарний місяць (ст. 75, ч. 2, КЗпП України); державним службовцям – ЗО календарних днів (ст. 35 Закону України “Про державну службу”); особам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення (ст. 47 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”), у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення – 44 календарні дні за рік роботи без урахування
додаткової відпустки; у зоні гарантованого добровільного відселення – 37 календарних днів за рік роботи без урахування додаткової відпустки; у зонах посиленого радіоекологічного контролю – 30 календарних днів за рік роботи без урахування додаткової відпустки. Триваліші щорічні відпустки можуть бути надані працівнику за умови, якщо це передбачено колективним договором або трудовим контрактом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Щорічна відпустка - Довідник з правознавства


Щорічна відпустка