Ширина ринку

Ширина ринку – 1) кількість котирувальних паперів, за якими регулярно укладаються угоди; 2) відсоток цінних паперів, що беруть участь і впливають на зміну економічної кон’юнктури.
Ширина ринку