ШКАЛА ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

ШКАЛА ЕКОЛОГІЧНА – будь яка шкала оцінки екол. значення певного компонента довкілля або явища в екосистемі для окремого виду чи організму або їх угруповання.
ШКАЛА ЕКОЛОГІЧНА