Шлях – Кінематика

5. Механіка

5.1. Кінематика

5.1.8. Шлях

Шлях – довжина траєкторії, описаної тілом (матеріальною точкою) за певний проміжок часу (відстань пройдена тілом уздовж траєкторії руху). Позначається буквою s. Одиниця вимірювання – один метр (1 м).

Шлях – скалярна величина.

 Шлях   Кінематика
Шлях – Кінематика