Шляхами симфонії

Мета. Ознайомити з особливостями жанру симфонії та їх різновидами, ознайомити з історією розвитку жанру симфонії в зарубіжній та вітчизняній симфонічній музиці, ознайомитися з творчістю П. Чайковського та історією створення його Шостої симфонії.

Розвивати вміння учнів уважно слухати симфонію та надавати характеристику музичному образу та засобам музичної виразності твору, розвивати вміння висловлювати власні музичні враження від прослуханого твору, розвивати вміння знаходити спільні риси між видами мистецтва.

Виховувати

Інтерес до слухання класичної симфонії та творчості П. Чайковського та виконання пісень воєнних років.

Тип уроку: комбінований, урок заглиблення в тему.

Обладнання: музичний інструмент, програвач, мультимедійна дошка, ілюстрації до музичного твору та пісні або мультимедійна презентація, портрет композитора П. Чайковського.

Основні поняття для засвоєння: характерні ознаки жанру симфонії, історія розвитку симфонії в музичному мистецтві, типи симфоній в музиці, композиційна будова (форма) симфонії.

Твори, що вивчаються на уроці:

· П. Чайковський. Симфонія № 6 (І

ч. , експозиція).

· “На безіменній висоті” (слова М. Матусовського, переклад Дм. Луценка, музика В. Баснера).

Хід уроку

1. Вхід під музику П. Чайковського. Організаційний момент. Мотивація до навчання.

2. Новий матеріал для засвоєння. Вступна бесіда про особливості симфонічної музики відомих композиторів.

Пригадуєте, ми нещодавно слухали симфонію №5 Л. Ван Бетховена? Протягом років цей жанр змінювався, і в кожного композитора звучав по-різному. У симфонію впліталися російські, українські, німецькі, польські, угорські, французькі та інші мотиви народних пісень і танців. Багато мелодій мандрували з країни в країну, залишалися неповторними під пером майстрів та звучали в оркестрі. Навіть маленький наспів дає слухачеві можливість одразу впізнати твір. . . Ось дивіться: тільки чотири звуки, котрі постійно повторюються впродовж твору, – і стає зрозуміло, що це П’ята симфонія Л. ван Бетховена.

Мелодії симфоній Петра Чайковського теж швидко закарбовуються в пам’яті. В них – усе: подих полів та їхня широта і безкрайність, радість кохання й печаль втрат і розлук. Тож насолодімося музикою великого мелодиста.

3. Музичне сприймання. П. Чайковський. Симфонія №6 (І ч. , експозиція).

4. Аналіз музичного твору.

1. Яке враження справила на вас мелодія симфонії?

2. Які інструменти виконували головну мелодію симфонії?

3. Про що розповіла вам музика? Які особливості музичних образів симфонії?

4. Чи відчувалася форма, в якій написано першу частину симфонії?

5. Бесіда про симфонічну творчість П. Чайковського та особливості симфонії № 6.

У музиці П. Чайковського – прагнення людей до щастя, свободи, боротьба проти зла й підступності. Композитор писав: “Я дуже хотів би, щоб музика моя поширювалася серед мас і зростала кількість людей, котрі її люблять, знаходять у ній розраду та опору”. У цих словах Петра Ілліча Чайковського визначено завдання його мистецтва, котре він вбачав у служінні музиці та людям.

П. Чайковський створив новий тип симфонії, яку можна назвати Симфонією-драмою та симфонією-трагедісю.

Симфонія №6, відома під назвою “Патетична”, Була останнім твором Чайковського, його “лебединою піснею”. Композитор написав влітку 1893 року, а в жовтні того ж року вона була вперше виконана у Петербурзі в симфонічному концерті під керуванням самого автора.

Симфонія №6 сі-мінор написана для великого симфонічного оркестру подвійного складу включно із флейтою пікколо.

Симфонія складається з чотирьох частин:

1. Adagio. Allegro поп troppo.

2. Allegro con grazia.

3. Allegro molto vivace.

4. Фінал. Adagio lamentoso. Andante.

Прототипом симфонії можна вважати італійську увертюру, що склалася при Доменіко Скарлатті наприкінці XVII століття. Попередницею симфонії була оркестрова сюїта. Ян Стаміці Франтішек Ріхтер були авторами перших симфоній. Вони також започаткували новий тип оркестру.

6. Відомості про типологію симфоній в музичному мистецтві.

Засновником Класичної моделі симфонії вважається Й. Гайдн. У класичній симфонії тільки перша та остання частини мають однакову тональність, а середні пишуться в тональності, спорідненій з головною, за якою і визначається тональністьусієї симфонії. Найвидатніші представники класичної симфонії – В. А. Моцарт таЛ. Ван Бетховен.

До оркестрів Гайдна і Моцарта входили такі інструменти: дві флейти, два гобої, два фаготи, дві валторни, одна-дві труби, пара литаврів і струнний квінтет (перші та другі скрипки, альти, віолончелі, контрабаси); іноді вводились і кларнети.

Пізніше з’явилася Романтична симфонія, яка об’єднала в одне ціле класичну форму і романтичний пісенний характер тем. У цей час зароджуються і програмні симфонії. У творчості композиторів-романтиків Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Г. Берліоза, Й. Брамса, П. Чайковського є незабутні мелодичні симфонії. А вже з кінця XIX та в XX столітті чіткі форми симфонії ламаються. З’являються симфонії з різною кількістю частин – від однієї до одинадцяти. Необов’язковим стає використання сонатної форми. Після 9-ї симфонії Бетховена композитори частіше стали вводити всимфонії вокальні партії.

Симфонія в українській музиці Утвердилася дещо пізніше. Першим твором, названим симфонією, вважають “Концертну симфонію” Д Бортнянського. Інтерес до оркестрової музики в Україні пожвавився у другій половині XIX ст. : “Юнацьку симфонію” створив М. Лисенко, “Українську симфонію” – М. Калачевський. Спираючись на досягнення зарубіжної класики, вони пишуть яскраві та оригінальні симфонічні твори, в яких є українські народні мотиви. Найвидатніші досягнення українського симфонізму у XX столітті пов’язані з іменами Л. Ревуцького, Б. Лятошинського та С. Людкевича.

Серед сучасних українських авторів симфоній – В. Киреико, В. Сильвестров, Є. Станкович, Б. Буєвський, Ю. Іщенко, І. Поклад та інші.

7. Робота зі схемою.

ТИПИ СИМФОНІЙ

За формою

3-частинна, 4-частинна, 5-частинна і т. д.

За стилем

Докласична, класицистична (класична), романтична тощо

За

Естетичними категоріями

Симфонія-драма, симфонія-трагедія, симфонія-пастораль, симфонія – концерт, симфонія-ораторія тощо

За сюжетністю

Програмна, непрограмна

8. Фізкультхвилинка “Відпочиваємо разом”.

9. Розспівування. Поспівка. Вправи для розвитку музичного слуху та голосу (за вибором вчителя).

10. Розучування пісні. “На безіменній висоті” (слова М. Матусовського, переклад Дм. Луценка, музика В. Баснера).

Знайомство з піснею та її змістом, розучування мелодії першого куплету та приспіву. Виконання першого куплету, приспіву під акомпанемент інструмента.

11. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

· Розкажіть про історичний шлях жанру симфонії.

· Які різновиди симфоній ви знаєте?

· Яку назву отримала 6-та симфонія П. Чайковського?

· Розкажіть про творчість П. Чайковського.

· Чим вас вразила музика російського композитора?

12. Домашнє завдання.

Прослухайте декілька симфонічних творів. Які з них вам сподобалися найбільше? Запишіть їх до своєї фонотеки.

13. Вихід з класу під музику П. Чайковського.

14. Для допитливих – виконання музичного проекту. Проект “Музика крізь століття”

Мета: навчитися створювати невеличкі книжечки про історію розвитку музичного жанру симфонії. Очікуваний результат: книжечка.

План створення проекту:

Ваша книжечка буде присвячена історії розвитку жанру симфонії.

1. Розгляньте літературні джерела, з яких можна дізнатися про історію розвитку жанру, зафіксуйте основні факти та імена, пов’язані з цим жанром.

2. Виберіть найвиразніші мелодії симфоній, які запам’яталися вам, знайдіть фото композиторів цих творів і зробіть малюнки до музики симфоній.

3. Оформте книжечку про історію жанру симфонії, щоб вона мала ошатний вигляд. Тепер можете її подарувати другу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Шляхами симфонії - Плани-конспекти уроків по музиці


Шляхами симфонії