Шляхи розвитку незалежних держав Сходу

ТЕМА 6. РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

§ 21. Ліквідація колоніалізму1, створення та розвиток незалежних держав

2. Шляхи розвитку незалежних держав Сходу.

Перед народами молодих країн, які звільнилися, постали завдання становлення та зміцнення політичної незалежності, завоювання економічної самостійності, проведення соціальних реформ, розвитку освіти та культури. Вирішення цих завдань супроводжувалося гострим протиборством між різними політичними силами.

Деякі

країни Азії та Африки, зазнаючи постійного тиску з боку СРСР, який прагнув розширити свій геополітичний вплив, обрали “соціалістичну орієнтацію”. Серед них – Ангола, Алжир, Гвінея-Бісау, Ефіопія, Мозамбік, Південний Ємен та ін. Для них характерна наявність державного сектору, централізоване регулювання економіки, насильницьке кооперування, створення авторитарних політичних структур із суттєвим обмеженням громадянських свобод, орієнтація на східний блок. У 1980-і роки майже всі країни, що обрали соціалістичний шлях розвитку, охопила глибока політична криза. На межі 1980-1990-х років вони стали
на шлях економічної та політичної лібералізації, офіційно відмовилися від ідеології марксизму-ленінізму.

У перші роки незалежності більшість країн Сходу переживала економічні 144 труднощі, пов’язані зі слабкістю національних економік, зорієнтованих на видобування сировини та виробництво напівфабрикатів, демографічним бумом, нерозвиненістю інфраструктури та нерівноправним міжнародним поділом праці.

Однак, незважаючи на всі ці проблеми, більшість країн Азії та деякі країни Африки в другій половині XX ст. перетворилися з переважно аграрних на аграрно-індустріальні, а деякі навіть стали передовими індустріальними державами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Шляхи розвитку незалежних держав Сходу - Історія


Шляхи розвитку незалежних держав Сходу