Штатний розпис

Штатний розпис (штатное расписание) – документ, що встановлює для даної установи, організації або підприємства структуру адміністративно-управлінського апарату, штат і посадові оклади.
Штатний розпис