ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

Тема 2 ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

§ 13. ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

Штучні екосистеми створюються людиною для задоволення її потреб. Це сади, парки, поля, городи, поселення різного типу, сільські та міські двори, штучні водойми (мал. 62; 63).

Штучні водойми. Вода не завжди є там, де вона потрібна людям. Тому люди будують канали, водосховища. Канали – це штучні річки, для яких люди створюють річища і заповнюють їх річковою або озерною водою. їх будують, щоб мати зручні водні шляхи чи перерозподіляти воду, спрямовуючи її з однієї річкової системи

в іншу.

 ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

Мал. 62. 1 – екосистема міста; 2 – парк

 ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

Мал. 63. 1 – Київське водосховище; 2 – ставок

В Україні для поліпшення водопостачання промислових центрів та міст споруджено великі канали: “Дніпро – Донбас”, “Сіверський Донець – Донбас”, “Дніпро – Кривий Ріг”, Північно-Кримський та Інгулецький. Крім того, було створено великі зрошувальні системи, зокрема Каховську, Інгулецьку, Краснокам’янську, Північно-Рогачицьку,

Північно-Кримську.

Для регулювання поверхневого стоку води на річках створюють водосховища – штучні водойми. Каскад із шести великих водосховищ створено на Дніпрі: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське. Корисна місткість цих водосховищ становить близько третини стоку Дніпра.

Спорудження водосховищ створило більш сприятливі умови для використання дніпровської води з метою зрошування полів, постачання міст і промислових підприємств, регулювання режиму повеней, поліпшення роботи гідроелектростанцій тощо. Однак таке регулювання стоку Дніпра має і негативні екологічні наслідки: замулення водосховищ, погіршення якості води, зменшення вилову цінних промислових риб, заболочування берегів тощо.

 ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

Мал. 64. 1 – акваріум; 2 – обладнання для догляду за акваріумом (а – термометр, б – скребок, в – ручна груша, г – сачок, д – ножиці, е – піпетка, є – очищувач)

Маленькими водосховищами є ставки, які можна побачити практично в кожному українському селі. У ставках розводять рибу, утримують водоплавну птицю, воду з них використовують для поливання городів.

Акваріум – штучна водойма. Життя риб у природних екосистемах спостерігати нелегко. Акваріум може служити моделлю куточка живої природи водойми, у якому риби себе поводять як у природному середовищі життя (мал. 64). Придбати акваріум можна у спеціальних магазинах або виготовити самостійно чи в шкільній майстерні.

На дно акваріуму насипають шар промитого піску і гравію, кладуть кілька каменів і висаджують рослини, які можна взяти з найближчої водойми або придбати у спеціальних магазинах. Наповнюють акваріум відстояною водою приблизно на три чверті. Після цього він готовий прийняти рибок, водяних комах, невеликих черепах або інших мешканців на ваш розсуд.

Дуже важливо підтримувати в акваріумі рівновагу між кількістю тварин і рослин, адже тварини дихають киснем, який виділяють рослини. Якщо в акваріумі забагато рослин, то їм не буде вистачати вуглекислого газу для створення органічних Речовин. А якщо кількість тварин надмірна, то вони можуть загинути від нестачі кисню. Найбільш оптимальну кількість рослин і тварин в акваріумі виманюють за допомогою спостережень. Але перед цим необхідно прочитати спеціальні книги про утримання рибок в акваріумі.

Щоб мешканці акваріуму завжди добре себе почували, їх треба доглядати: чистити акваріум, міняти воду та збагачувати її киснем за допомогою спеціальних пристроїв. Деякі інструменти для догляду за акваріумом ви можете побачити на мал. 64, 2.

СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА

Практична робота № З

Мета: поглибити знання про взаємозв’язки між живими організмами в екосистемах і навчитися моделювати харчові зв’язки.

Прилади і матеріали: акваріум, лінійка, термометр, лупа, блокнот, ручка.

Хід роботи

1. Ознайомтеся з умовами, необхідними для забезпечення життя в акваріумі (використайте довідкову літературу). Для цього визначте розміри життєвого простору в акваріумі (за допомогою лінійки), температуру води (термометром). Акваріум повинен мати достатньо освітлення для забезпечення життєдіяльності організмів у ньому.

2. Запишіть у робочому зошиті назви рослин, що ростуть в акваріумі, поясніть їх значення для екосистеми.

3. Спостерігайте 2-3 хвилини за мешканцями акваріума. Розгляньте рибок, що плавають у товщі води, і спостерігайте за їх поведінкою. Чим харчуються рибки?

4. Розгляньте мешканців дна акваріума (молюсків, рачків, акваріумних жаб та ін.). Як вони себе поводять? Поясніть їх роль в екосистемі.

5. Визначте, які організми утворюють в акваріумі органічні речовини, які живляться готовими органічними речовинами, які переробляють рештки органічних речовин. За яких умов в акваріумі буде зберігатися рівновага між рослинними і тваринними організмами?

Вкажіть на схемі зв’язки між організмами.

Запропонуйте правила догляду за акваріумом.

1. Наведи приклади штучних екосистем. 2. Назви 3-4 штучні водойми. 3. Для чого створюють штучні водойми? 4. Розкажи про життя мешканців акваріума.

? 1. Які умови необхідні для підтримання життя в акваріумі?

1. Запропонуйте послідовність заселення акваріума живими організмами. 2. Чи можна в акваріум наливати кип’ячену воду або воду, щойно набрану з водопроводу (з-під крана)? Відповідь обгрунтуйте.

Проект

Проектуємо екологічно чистий сільський двір

Мета проекту: дослідити сільський двір як штучну екосистему, створити проект безвідходного сільського господарства.

Хід роботи

1. На основі вивчення літератури та бесід із людьми похилого віку довідатися про те, як у давнину сільські жителі обходилися без каналізації і сміттєзвалища.

2. За допомогою консультацій зі спеціалістами, які проектують сільські садиби, бесід із мешканцями сіл, літературних джерел дослідити будову житлових та господарських приміщень, способи збереження в них теплоти.

3. Розробити проект екологічно чистого сільського двору, взявши за зразок природні екосистеми.
ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ