ШТУЧНІ ВОДОТОКИ І ВОДОЙМИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 3 ГІДРОСФЕРА

§51. ШТУЧНІ ВОДОТОКИ І ВОДОЙМИ

– Чи доводилося вам бачити водосховище або ставок?

– Чим ці водойми відрізняються від моря і озера?

Річки й озера з прісною водою розміщуються на Землі нерівномірно, не завжди у зручних для використання міс­цях. Тому люди з давніх часів створюють штучні водотоки (канали) і водойми (водосховища, ставки).

НАВІЩО ПОТРІБНІ ШТУЧНІ ВОДОТОКИ. Канали на­зивають рукотворними річками, штучними водотоками, тому що їх русло створене людиною. Їх створюють

для того, щоб спрямувати річкові води в потрібні місця. Канали люди вміли прокладати ще до нашої ери. У стародавніх Єгипті та Китаї їх будували для зрошення полів.

Є канал и зрошувальні, спрямовані в посушливі райони задля їх обводнення. У місцях, де води багато і поверхня заболочена, будують осушувальні канали. В Україні є зрошувальні й осушувальні канали. Одним із найдовших є зрошувальний Північнокримський канал. Від Каховського водосховища він несе води Дніпра уподовж 400 км аж до Керченського півострова. Осушувальні канали прокладено в північній частині країни.

Щоб створити нові, зручніші водні

шляхи, прокладають, судноплавні канали, сполучивши кілька річок, озер або навіть морів і океанів. Велике значення мають судноплавні канали, що скорочують морський шлях. Так, Суецький канал, довжина якого 160 км, з’єднує Середземне море з Червоним. Це дає змогу скоротити шлях з Європи до Азії на 10 тис. км порівняно зі шляхом довкола Африки. Так само Панамський канал сполучив Атлантич­ний і Тихий океани, які розділені вузькою смужкою суходолу між Північною і Півден­ною Америкою.

ШТУЧНІ ВОДОЙМИ. Водойми називають штучними, якщо вони лежать у заглибинах поверхні, створених людиною, або виникли внаслідокперекриття русла річки чи струм­ка греблею.

Канал у перекладі з латинської означає труба, жолоб.

 ШТУЧНІ ВОДОТОКИ І ВОДОЙМИ

Мал. 239. Канали

 ШТУЧНІ ВОДОТОКИ І ВОДОЙМИ

Мал. 240. Ставок у селі

 ШТУЧНІ ВОДОТОКИ І ВОДОЙМИ

Мал. 241. Ставок у місті

Колись невеликі штучні водойми – ставки – влашто­вували біля кожного села, поряд з яким не було річки або природного озера. Ставок – це невелика штучна водойма (завдовжки до 1,5 км). Ставки створюють у русл ж струмків, загородивши потік греблею, у балках або спеціально викопа­них заглибленнях. Воду з них використовують для зрошення полів і садів. У ставках розводять рибу та водо плавну птицю (качки, гуси). Створюють ставки і в парках та зонах відпо­чинку для окраси краєвиду.

Водосховище – це штучна водойма, створена для накопи­чення і зберігання води. Зазвичай їх влаштовують на річках, тому площа такої водойми буває дуже велика. Для цього річкову долину перегороджують греблею. Перед греблею вода нагромаджується й утворює водосховище(мал. 242). Під час розливу річок водосховища приймають надлишок води, а потім протягом року рівномірно віддають її на по­треби населення, промисловості, для зрошення полів. Є такі великі за площею водосховища, що їх називають морями. Створення водо­сховищ має велике значення для регулювання стоку річок і запобігання повеням. Береги водосховищ є чудовими місцями відпочинку.

 ШТУЧНІ ВОДОТОКИ І ВОДОЙМИ

Позначення водосховищ на карті

Одне з найбільших водосховищу світі – Братське (Росія). Його довжина становить понад 500 км, ширина – до 4 км, а глибина сягає 100 м. Водосхо­вище виникло унаслідок спору­дження греблі на річці Ангарі для будівництва гідроелектростанції. Найбільше водосховище в Укра­їні – Кременчуцьке (завдовжки 150 км і завглибшки 28 м) спору­джене на Дніпрі.

 ШТУЧНІ ВОДОТОКИ І ВОДОЙМИ

Мал. 242. Утворення водосховища на річці

 ШТУЧНІ ВОДОТОКИ І ВОДОЙМИ

Мал. 243. Братське водосховище

Водночас водосховища негативно впливають на природу та умови життя людей. їх водами затоплені великі площі сільськогосподарських угідь, вони підвищують рівень грунто­вих вод, що призводить до заболочування земель. Тому перш ніж створювати водосховища, необхідно ретельно вивчити можливі наслідки. В Україні на кілька водосховищ перетво­рили Дніпро. Є вони й на інших річках.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Канали – це штучні водотоки, створені людиною для зрошування, осушування і судноплавства.

Штучні водойми – це водосховища і ставки, створені людиною для госпо­дарських потреб або відпочинку.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які штучні водойми створює людина? Які з них є у вашій місцевості?

2. Чим канал відрізняється від річки? Як канали служать людям?

3. На яких річках в Україні створені водосховища? Покажіть їх на карті України.

4. Поміркуйте, чи впливає якість питної води на здоров’я людини. Які вам відомі способи очищення води в домашніх умовах? Які для цього є прилади і пристрої?

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Панамський канал – один із найбільших і найскладніших будівельних проектів, здійснених людьми. Дізнайтеся, на території якої держави прорито цей канал, яка загальна його довжина, скільки тривало будівництво, скільки суден на добу здатен пропустити канал.

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема: Гідрологічні особливості найближчої місцевої

Водойми та її використання.

Дослідіть річку або водойму, що є у вашій місцевості, і з’ясуйте її особливості за планом:

1. Назва.

2. Де розташована (або де її витік і куди вона падає).

3. Ширина, довжина і середня глибина.

4. Тип (рівнинна/гірська, стічне/безстічне, низинне/верхове тощо).

5. Які має береги (пологі/кругі).

6. Живлення, особливості режиму.

7. Як її використовує людина.

8. Які заходи вживають для охорони.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ШТУЧНІ ВОДОТОКИ І ВОДОЙМИ - Географія


ШТУЧНІ ВОДОТОКИ І ВОДОЙМИ