Швидкість прямолінійного рівномірного руху – Кінематика

5. Механіка

5.1. Кінематика

5.1.12. Швидкість прямолінійного рівномірного руху

Прямолінійний рівномірний рух – це рух, за якого тіло (матеріальна точка) за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакові переміщення.

Швидкість прямолінійного рівномірного руху – це стала векторна фізична величина, що характеризує механічний рух і чисельно дорівнює відношенню переміщення тіла (матеріальної точки) за будь – який проміжок часу до значення цього інтервалу. Позначається буквою v. Одиниця вимірювання – один метр за секунду (1 м/с). Формула:

 Швидкість прямолінійного рівномірного руху   Кінематика
Швидкість прямолінійного рівномірного руху – Кінематика - Довідник с фізики


Швидкість прямолінійного рівномірного руху – Кінематика