Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух

РОЗДІЛ I

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

УРОК № 2/2

Тема уроку. Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Мета уроку: сформувати в учнів поняття швидкості, дати класифікацію механічних рухів за траєкторією та швидкістю; визначити характеристики рівномірного руху; формувати вміння відрізняти такий вид руху й характеризувати його.

Обладнання: трубка для вивчення механічного руху (в кожного учня на столі).

План уроку

Етапи

Час

Прийоми

і методи

I. Актуалізація опорних знань

5-10 хв.

Усне опитування

II. Вивчення нового матеріалу

20-25 хв.

Бесіда; фронтальний експеримент; спостереження; записи на дошці та в зошитах

III. Закріплення нового матеріалу

19-15 хв.

Бесіда; розв’язування задач; записи на дошці та в зошитах

IV. Домашнє завдання

1-2 хв.

Коментар учителя; записи на дошці та в щоденниках

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Усне опитування

Можна використовувати питання

після параграфа, заданого додому, а також наступні питання.

Питання класу

– Що називають механічним рухом?

– Що називають тілом відліку?

– Покажіть на прикладі, що вибір тіла відліку важливий.

– Що таке траєкторія руху?

– Як розрізняють рухи за траєкторіями?

– Наведіть приклад руху з прямолінійною траєкторією; криволінійною.

– Що таке пройдений шлях?

– Назвіть одиниці пройденого шляху в одиницях СІ.

– Які ще одиниці пройденого шляху використовують на практиці?

– Автомобіль рухається по шосе зі швидкістю  Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух. Назвіть тіло відліку, відносно якого швидкість руху автомобіля дорівнює нулю.

– Що означає вираз: “Рух відносний”?

– Поясніть на прикладі, що абсолютно нерухомих тіл у природі не існує.

– Зобразіть примірну траєкторію руху дощової краплі відносно поверхні землі; відносно поїзда, що проходить мимо.

– Відомо, що в густому тумані легко заблудитися. А чому так само легко заблудитися в лісі?

II. Вивчення нового матеріалу

Фронтальний експеримент

Учні використовують скляну трубку для вивчення руху, виготовлену вдома (див. домашнє завдання до попереднього уроку). За командою вчителя через однакові інтервали часу учні наносять маркером мітки на скляній трубці там, де перебуває бульбашка повітря. Потім повторюють таку саму операцію з парафіновою кулькою, тільки мітки роблять у цьому випадку маркером іншого кольору. Після досліду аналізується розташування міток. Робиться висновок, що мітки розташовуються на однакових відстанях одна від одної.

Запис у зошит: Якщо тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однакові шляхи, то його рух називають рівномірним.

Бесіда

Питання класу

– Чи рівномірно рухалася парафінова кулька? (Так, рівномірно.)

– Як можна переконатися в цьому?

– Наведіть приклади рівномірного руху, які ви спостерігали.

– Як, перебуваючи в поїзді, можна визначити, чи рівномірно він рухається на даній ділянці шляху?

– Як довести, що стрілки годинника рухаються рівномірно?

– Чим відрізняється рівномірний рух бульбашки від рівномірного руху кульки? (Швидкістю руху.)

– Які потрібно виконати виміри, щоб визначити швидкість тіла під час рівномірного прямолінійного руху?

Запис у зошит: Швидкість тіла при рівномірному русі – фізична величина, що дорівнює відношенню шляху до часу, за який цей шлях було пройдено.

Введемо відповідні позначення:

 Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух (лат. velocity – швидкість)

S (лат. step – крок)

T (лат. tempus – час)

 Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух

Питання класу

– Які одиниці швидкості вам відомі?

– Доведіть, що швидкість рівномірного прямолінійного руху є величиною сталою.

– Що означає фраза: “Швидкість пішохода дорівнює 1,5 м/с”?

III. Закріплення нового матеріалу

Задачі та вправи

Задача 1. Які з наведених прикладів можна вважати прикладом рівномірного руху: рух ескалатора метро; рух літака по злітній смузі; рух автомобіля по шосе; рух електропоїзда, що рушає від станції?

Задача 2. Автомобіль рухається по шосе зі швидкістю 60 км/год., а поштовий голуб летить зі швидкістю 16 м/с. Чи зможе голуб обігнати автомобіль?

 Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух

Відповідь: не зможе.

Задача 3. Швидкість ковзаняра може досягати 50 км/год. Чи зможе він обігнати коня, що скаче риссю зі швидкістю 3,5 м/c?

 Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух

Таким чином,  Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух1 >  Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух2.

Відповідь: зможе.

Задача 4. Зі сходу на захід при зустрічному вітрі, швидкість якого 6 м/c, рухається велосипедист зі швидкістю 8 м/c. Зобразіть ці швидкості графічно. (Рекомендований масштаб: 0,5 см – 2 м/c.)

IV. Домашнє завдання

[1]: § 2 (п. 1-3); впр. № 2 (задачі 1, 2).

[2]: § 2 (п. 1, 2, 3, 4).

[3]: СР – задачі 1.5; 2.1; 2.3; 2.5.

ДР – задачі 2.11, 2.15; 2.17; 2.19;

ВР – задачі 2.30; 2.32; 2.34; 2.35.

Творче завдання. Визначте свою швидкість під час спокійної рівномірної ходьби. Всі необхідні дані для цього одержіть самі.

Скарбничка цікавих фактів

O Якою ще буває швидкість?

Професійні моряки використовують як одиницю швидкості вузол: 1 вузол = 1 морська миля/год. (1 морська миля = 1852 м). Швидкості космічних об’єктів вимірюють у кілометрах за секунду (км/c). Робітник токарського верстата користуватиметься наступною одиницею виміру: мм/хв.

Ще швидкість буває конструкторською (максимальна швидкість, припустима для певного виду транспорту) і крейсерською (експлуатаційною), яка завжди трохи менша за конструкторську.

Приклади швидкостей

Хто (що) рухається

З якою швидкістю

Кров по венах

10-20 см/с

По капілярах

0,05-0,1 см/с

По артерії

20-50 см/с

Швидкісний ліфт

6 м/с

Бігун на 10 000 м

6,1 м/с

Бігун на 100 м

10,1 м/с

Ковзаняр на 500 м

13,15 м/с

Нервовий імпульс

40-100 м/с

Молекула водню при 0 °С

1693 м/с

Поїзд метро

40 км/год.

Людина йде спокійним кроком зі швидкістю 1,5 м/с (? 5 км/год.), це в тисячу разів швидше равлика, у сто разів швидше черепахи. Людина “справляється” із течією більшості рівнинних рік, але зазнає фіаско у змаганні із собакою, зайцем, конем і навіть мухою!

O Незвичайне змагання

Французький спринтер Даніель Санчума викликав на змагання коня. На дистанції 80 м людина спочатку вирвалася вперед, але першим фінішував все-таки кінь.

Найбільша швидкість, яку може розвивати людина,- ? 1,1 м/с, а кінь – 19-21 м/с. Щоправда, людина швидше розганяється з місця, звідси й початковий успіх.

Відстані у природі

Що

Скільки в метрах

Діаметр атома водню

0,00000000003

Середній розмір клітини людського тіла

0,00005

Діаметр порошинки

0,0001

Діаметр шпилькової голки

0,001

Ширина нігтя людини

0,01

Крок людини

1

Довжина травного тракту людини

10

Діаметр Землі

12 750 000

Відстань від Землі до Сонця

1,5-1011

Світловий рік

9,5-1015


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух - Плани-конспекти уроків по фізиці


Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух